Stories

Laat je inspireren door onze verhalen:

Hoe stimuleer je creativiteit, sociale interactie en welzijn in de werk- en leeromgeving?

Visies, bevindingen, ervaringen, creaties, onderzoeken, referentie projecten van toonaangevende ontwerpers, (interieur)architecten, kunstenaars, innovators, wetenschappers, zijn weergegeven in de artikelen hieronder.
STUDIO VIX doet al jaren onderzoek naar de interactie tussen mensen en hun omgeving, hoe ze elkaar beïnvloeden. Meer dan 50 artikelen van VIX zijn gepubliceerd in verschillende interieurarchitectuur- en designvakbladen: waaronder Inside Information / DUDE / Office&Culture.

Agile werkomgeving

Bij projectwerken draait het om het team. Het bij elkaar zijn als team is belangrijk, maar moeilijk te organiseren als er wordt geflexwerkt. Slechts bij elkaar komen voor een sessie en daarna weer uit elkaar zwerven, haalt de communicatie-flow eruit. Persoonlijk contact en de interactie tussen teamleden en teams op de werkvloer is er dan niet. Je kan dan niet je processen inzichtelijk maken in je eigen fysieke team werkzone. Dat is een groot gemis, het voelen waar je met elkaar aan werkt, wat de doelen zijn die betekenis geven aan het werk wat je verricht.

Read More

Creatief ecosysteem

Ruimte in de fysieke omgeving, denk aan -frisse lucht, licht, openheid, bewegingsvrijheid-, creëert ‘ruimte’ in je hersenen. Een witte studio biedt licht en ruimte in je gedachten voor nieuwe ideeën. Door niet alles tot in de puntjes in het interieur uit te werken blijft er ruimte over over voor eigen inbreng, het geeft een 'studio'-gevoel. Een Studio die je kan veranderen om in te experimenteren en het eigen te maken aan je project. Een flexibel in te richten omgeving maakt een ecosysteem mogelijk; een continue evolutie van settings die ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen .

Read More

Waar creativiteit de ruimte krijgt!

"Innovatie vraagt om speelruimte; om aan de structuur van logica en orde te kunnen ontsnappen. Filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) schreef ooit: ‘Je hebt chaos nodig om een dansende ster te kunnen baren.’ Ofwel, om echt iets moois, iets vernieuwends te creëren heb je speelruimte nodig", aldus Caroline van der Linden, beeldend kunstenaar en trainer creatief leiderschap bij de Baak.

Read More

Hoe zou een kind het kantoor inrichten?

Een kind interacteert met zijn omgeving intuïtief. Vanuit nieuwsgierigheid verkent hij zijn omgeving en komt hij tot nieuwe inzichten. Al zijn zintuigen zet hij in om zijn omgeving te leren begrijpen en vast te stellen welke plek voor welke activiteit het beste voor hem aanvoelt. Vernieuwingen komen vaak vanuit een andere sector, daarom is het interessant om vanuit een ander perspectief te kijken naar het kantoorlandschap. Wat kan de kantoorinrichting leren vanuit het onderwijs?

Read More

Hoe te innoveren?

“Wat opvalt, is dat de meest innovatieve mensen en organisaties zich op drie vlakken onderscheiden. Ten eerste: ze zijn eindeloos nieuwsgierig. Ze stellen continu vragen: ‘Hoe kan het anders? Wat is een volgende stap? Van wie kan ik leren?’ Ze hebben hun drang om te onderzoeken en hun kinderlijke verbeeldingskracht om mogelijkheden te zien en uit te proberen niet verloren.”

Read More

Het sociaal kapitaal versterken

De functie van het kantoor zal veranderen. Het wordt een plek waar gewerkt wordt aan het sociaal kapitaal, waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. Een plek waar je momenten van samen zijn beleefd– teamsessies, wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het?' Een plek waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega's en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen. Een plek, een organisatie-huis, waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je de doelen beleefd waaraan je werkt, waar ze meer waarden krijgen dan een marketing verhaal op powerpoint slides.

Read More

Akoestisch comfort

Akoestiek is hot! Zeker nu! We worden steeds meer blootgesteld aan geluid: we overleggen meer, (video)bellen meer en werken vaker op een niet vaste werkplek. Akoestiek is van grote invloed op ons welzijn: Geluidsoverlast leidt tot vermoeiing, verhoogde bloeddruk, slechte concentratie, irritatie en minder sociaal positief gedrag. De fysieke & psychologische wetenshap van akoestiek geven ons meer inzicht in waar op te letten bij het zoeken naar een effectieve akoestische oplossing.

Read More

Anders-Werken-(Object)

Hoe werkoverleggen speelser, gezonder en innoverender te maken?  Ontwerp daar een Anders-Werken-Object voor! Hoe verloopt zo’n ontwerpproces? Het is als een reis; je verkent, je onderzoekt, je probeert wat uit en al gaandeweg wordt het steeds mooier, het ontwerp; in dit geval het Anders-Werken-Object. Samen met Industrieel Design studenten hebben we een interessant ontwerp parcours -Design Thinking- opgesteld en doorlopen. Het resultaat: fascinerende meubelconcepten die onze fysieke en mentale werkhouding in samenwerken anders maken, creatiever en vitaler.

Read More

Onze (Post-)COVID werkomgeving

‘We zijn groepsdieren. We hebben wezenlijk persoonlijk contact nodig om onze voorraad oxytocine aan te vullen. We zijn moe van de technologie. Thuis vervaagt het gevoel voor dat geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils ). ‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Flexwerken wordt een feit. ‘Er zullen werk-hubs en werk-koffiebars overal in de stedelijke omgeving ontstaan (architect Stefano Boeri). ‘Er zal veel aandacht worden geschonken aan de zintuigelijke beleving, elke plek krijgt een specifieke gevoelswaarde thuis en op kantoor’ (Interieurarchitect Ilse Crawford). ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer. De aandacht zal meer gaan naar het sociaal kapitaal’ (CBRE, McKinsey).

Read More

Creativiteit, zo zien zij het!

“Ik ben een product van deze tijd. Levend in het nu bevraag ik wat ik zie. Dat bevraagde probeer ik te verbeelden. Intuïtief laat ik me meebewegen met de golven van het moment. Wat ik onder inspiratie versta is niet ‘o, even ergens naar kijken, o, dan heb ik ook een idee’. Voor mij gaat het om de spirit, de energie die er is om iets te maken. Dat kunnen gewoon mensen zijn die iets doen zodat ook ik zin heb om in beweging te komen."

Read More

Innovatie, hoe stimuleer je dat?

Hoe krijg je mensen intrinsiek gemotiveerd om continu te vernieuwen, om samen complexe puzzels op te lossen? "Creëer een betekenisvolle werkomgeving, laat zien dat het werk zinvol is en impact heeft. Toon waarvoor en voor wie je werkt, toon werkresultaten en zorg dat mensen zich hierin herkennen. Het oplossen van complexe problemen vraagt om volhardendheid en motivatie. Daartoe moeten mensen zich mentaal en fysiek goed voelen. Ontwikkel een omgeving waar aandacht is voor het welbevinden van mensen en waar kennisdeling wordt gestimuleerd."

Read More

Gewoon Doen!

"Vormgeving is voor mij het product van een denkproces; een manier om een statement te maken over de wereld. Er zit altijd een statement verborgen in de dingen die ik laat zien. Design en kunstwerken zijn de ‘side-products'."

Read More

Kunst, natuur & architectuur

Kunst, architectuur en design dragen bij aan zorg zonder een medische ingreep te plegen, zonder een pilletje te hoeven nemen bieden ze 'iets' dat zorgt dat we ons beter voelen. Wat is dat 'iets'? Zo kunnen biophilic- designs in onze hersenen bewust en onbewust een verbinding maken met de natuur, waarop stress hormonen, bloedcirculatie, het ademhalings- en emotionele systeem reageren. Het zorgt dat we ons ontspannen en blijer voelen. Kunst, architectuur en design kunnen ons als mens bewust en onbewust een welzijnsgevoel geven.

Read More

Interieur tips & tools om creativiteit te stimuleren

Creativiteit, innovatie, kennis-deling het wordt steeds belangrijker. Maar hoe stimuleer je creativiteit in de werkomgeving? Wat maakt dat we anders naar de dingen kunnen kijken, dat we met elkaar kennisdelen, elkaar begrijpen en aanvullen? Hoe ruimte te creëeren in onze hersenen opdat we nieuwe connecties kunnen maken? Veel kennis hebben we hierover verzameld van onderzoek, publicaties, interviews en vele creatieve processen die we zelf te hebben doorlopen en waarin we docerend zijn. Nu gebundeld tot simpele en leuke interactieve 'blokken': Interieur-tips, innovatiekaarten, innovatie-lab ontwerpen, studio-tools, visuals, 1 min video-tutorials.

Read More

Visual Impact

Beeldtaal maakt communiceren leuker, socialer en effectiever. De impact van visueel communiceren, visueel denken, interacteren vanuit beeld is groot. Zeker nu de materie steeds complexer wordt en we steeds meer overladen worden met data.

Read More

Ontmoetingsplekken vormgeven

Nederlanders vergaderen wat af. De wijze waarop we vergaderen verandert en de sfeer waarin dit gebeurt ook. Zeker in de laatste jaren is de vergaderomgeving huiselijker, diverser en doelgerichter geworden. Hoe? Dat vertelt een aantal interieurarchitecten en eigenaren van vergaderlocaties. "Voor elk type gesprek, voor elke type ontmoeting, een specifieke aankleding voor de juiste energie."

Read More

Sociaal Interieur

Doe de Social Capital Scan! Is jouw kantoor een plek waar mensen graag willen zijn? Een plek waar je trots op bent, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en waar je het gevoel hebt dat je samen aan iets van betekenis werkt? Een plek waar je kennis deelt en op nieuwe inzichten komt? Op basis van jaren onderzoek en praktische ervaring met kantoorontwerp, verbouw, inrichting en interactieve sessies met eindgebruikers hebben wij; Kitty de Groot en Edith Winkler, de #social_capital_scan ontwikkeld vanuit een persoonlijke, verbeeldende en oplossingsgerichte aanpak. Aan de hand van meer dan 50 onderzochte scanpunten, bieden we perspectief op hoe uw (hybride)kantoor eruit kan zien en wat zij teweeg kan brengen.

Read More

EEN DUURZAME & GEZONDE WERKOMGEVING

"We zijn goed in experimenteren. Zo ontstaan nieuwe dingen en ontwikkelen we ons. Dagelijks, terloops, worden we geconfronteerd met mislukte dingen, toevalligheden, waarbij we denken: ‘hé interessant’ of ‘misschien kunnen we het ook zo doen’."

Read More

Het beeld van morgen!

Het interieur-landschap van morgen ziet er anders uit. In dit artikel noemen we enkele mega-trends, waaronder de behoefte aan ‘Figitaloge’ werkomgevingen: Hoe meer technologie er in ons leven komt, des te groter de nood aan gezelligheid, warmte en menselijk contact. Hoe meer dataverkeer en computerwerk hoe meer we verstarren achter dat beeldbuisje. Hoe voorkom je dan dat creativiteit en geluksgevoel gedurende een dag op kantoor afnemen?

Read More

Tutorial: Making a visual TO-DO-list (1 min)

Maak plannen meer effectief en leuker: Visueel plannen kent een zekere luchtigheid, zorgt voor werkplezier en geeft een helder beeld van wat nodig is om verder te komen. Het stimuleert de creativiteit, het zorgt voor focus. Maak het leuk om te werken aan To Do lijstjes!

Read More


Interieurontwerp & advies

Ons boek

Boek nieuwe werkvormen over kantoorinrichting / kantoorhuisvesting

Onze fascinatie voor de interactie tussen mensen en hun omgevingen, hoe onze omgeving ons beïnvloedt en visa versa, heeft geleid tot het schrijven van het boek: Nieuwe Werkvormen en vele publicaties (>50) over identiteit, creativiteit, gezondheid, kennisdeling en duurzaamheid in de werk- en leeromgeving’.

Lees de samenvatting van ons boek: Nieuwe Werkvormen