EEN WERKOMGEVINGDIE BINDT & BOEIT

waar we teamspirit voelen,
waar we van elkaar leren en samen aan iets bouwen,
waar we vol trots bezoekers tonen wie we zijn.

Een interieurontwerp van betekenis?

kantoorinrichting gericht op identiteit, productiviteit en vitaliteit
Covid gevolgen op onze werkomgeving
De invloed van COVID op ons kantoor

Hybride werkomgeving

het anders werken na corona

Met regelmaat thuiswerken wordt steeds verder ingeburgerd, aangewakkerd door Corona (Leesman onderzoek +145K). ‘Afhankelijk van onze activiteit zoeken we een plek met een specifieke gevoelswaarde. Er zal veel aandacht zijn voor de zintuigelijke beleving, thuis en op kantoor’ (UK ontwerpster Ilse Crawford). ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer en sterk gericht op het sociaal kapitaal, op de ontmoeting, de kennisuitwisseling en het creatieve proces’ (CBRE, McKinsey).

‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Thuis vervaagt het gevoel voor het geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils).

> Lees meer
over het onderzoek dat we deden voor Inside Information / de Office Academy – waarvoor we vele experts interviewden, online seminars & congressen bijwoonden, whitepapers & onderzoeksrapporten lazen.

BEHOEFTE AAN

We willen werken in een omgeving waar we trots op kunnen zijn, met

 • een heldere identiteits- en strategiebeleving
 • gericht op het ondersteunen van werkprocessen
 • waarin kennisuitwisseling wordt gestimuleerd
  – met collega’s, relaties, het team …
 • waar ruimte is voor sociale rituelen:
  – koffie, lunch, project meeting…
Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

MAAK 'T VERSCHIL

Organisaties waar 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week op kantoor willen werken, scoren bovengemiddeld op de volgende kantooromgevingsaspecten:

 • Ondersteuning van creatief denken +20.6, informele ongeplande overleggen  +20.3, ontspanning en pauze nemen  +20.1; een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5; informele werkzones/ break-out zones +32; Atrium-gemeenschappelijke zones +31; een omgeving waar men trots op is +27,8; een aangename-plezierige omgeving +19, een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%. (Leesman 145K onderzoek, 2021)

BOEI & GEEF BETEKENIS

Bied een kantoor waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega’s en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen.

Een kantoor waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je de doelen beleefd waaraan je werkt, waar ze meer waarden krijgen dan een marketing verhaal op powerpoint slides.

> Bekijk onze interieurprojecten waarin de identiteit en de ambities ruimtelijk vorm krijgen.

Interieur-architectuur ontwerp politie Middelburg

VERGROOT HET SOCIAAL KAPITAAL

“Het kantoor zal een soort clubhuis functie krijgen waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. “ (Quote A. Sibma Manager Facility Services bij ING, in Facility & Workplace onderzoeksrapport TwijnstraGudde )

Geef meer betekenis aan de momenten van samen zijn – wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het’ …. Maak er rituelen van die specifieke organisatiewaarden en betekenis krijgen. Veranker de rituelen, geef ze symbolen, een ruimtelijke beleving die goed voelt.

> De kracht van rituelen op de sociale cohesie en welbevinden.

WAT WE BIEDEN

Interieurontwerp en meer, een beleving van betekenis. Een geheel nieuw interieur of gewoon uw huidige kantoor voor een nieuwe fase gereed maken. Denk aan:

 • Een nieuwe beleving met eenvoudige cosmetische ingrepen.
 • Strategie en identiteit ruimtelijk tot leven brengen.
 • Sociale en ontmoetingsplekken (verder) vormgeven.
 • Bedrijfsprocessen effectiever inrichten vanuit het interieur

> Lees meer hierover

Kantoor-interieur-design-cosmetische-highlights
Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving
Bedrijfsrituelen vormgeven
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie
Interieurontwerpers van StudioVIX
Training interieur identiteit en beleving

WIE ZIJN WIJ

Kitty de Groot & Alexandra van den Pauwert,
beiden designers & gediplomeerde docenten in design, met specifieke expertise in:

 • Beleving, van customer journey naar een ruimtelijk interieur- en productontwerp
 • Identiteit, van ratio naar emotie, een visuele ervaring
 • Vorm taal: een beleving oproepen vanuit vorm, kleur, materiaal, textuur, grafisch, licht en media
 • Design for experience & design voor betekenis; Interieur als bedrijfsmiddel in zetten.

> Kitty schrijft al 12 jaar over interieurarchitectuur voor het interieur vakblad Inside Information. Bekijk/lees haar boek Nieuwe Werkvormen en enkele van haar artikelen.

EEN ONTWERP?

Hoe verloopt zo'n ontwerpproces?

Onze kracht zit in het vertalen van uw bedrijfswensen en-ambities naar een interieurontwerp van betekenis, om trots op te zijn, om je thuis bij te voelen en dat functioneert als ene krachtig strategisch bedrijfsmiddel. We starten met een vertaling van wensen naar eerste schetsen en adviezen.  Samen gaan we dat vervolgens steeds verder verfijnen. Een super inspirerend en leuk proces gericht op een mooi resultaat, een kantoorbeleving om trots op te zijn.

Links een schematische weergave van het Designproces. Door het samen te doorlopen met de expertise van een ieder maken we het extra waardevol .