EEN WERKOMGEVINGDIE BINDT & BOEIT

waar we teamspirit voelen,
waar we van elkaar leren en samen aan iets bouwen,
waar we vol trots bezoekers tonen wie we zijn,
waar we ervaren waar het bedrijf voor staat en naar toe beweegt,

Een interieurontwerp waar het meest waardevolle, het sociaal kapitaal, van het bedrijf wordt versterkt!

kantoorinrichting gericht op identiteit, productiviteit en vitaliteit
Covid gevolgen op onze werkomgeving
De invloed van COVID op ons kantoor

Hybride werkomgeving

gericht op het sociaal kapitaal

Met regelmaat thuiswerken wordt steeds verder ingeburgerd, aangewakkerd door Corona (Leesman onderzoek +145K). De functie van het kantoor gaat veranderen. ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer en sterk gericht op het sociaal kapitaal, op de ontmoeting, de kennisuitwisseling en het creatieve proces’ (CBRE, McKinsey).

‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Thuis vervaagt het gevoel voor het geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils).

Onderzoeken tonen aan dat bij hybride werken 70% van de mensen eerder overweegt om naar kantoor te gaan als ze weten wie er zijn, waar ze kunnen gaan zitten en als er een goede lunch wordt geserveerd. Ze komen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te werken. Het kantoor is voor de medewerker het meest effectief als deze nabij directe collega’s, de project-teamleden kan werken.

‘Afhankelijk van onze activiteit zoeken we een plek met een specifieke gevoelswaarde, thuis, in de publieke zone of op kantoor. Er zal veel aandacht zijn voor de zintuigelijke beleving. Comfort is belangrijk, ons referentie kader is hoger komen te liggen zeker wat betreft akoestisch comfort.’ Meerdere recente onderzoeken geven aan dat een kwart van de medewerkers vindt dat er onvoldoende aandacht is voor welzijn. Een verzorgde en gezonde werkomgeving, waar de medewerker voelt dat er aandacht voor hem is, wordt de norm.

> Lees meer
over het onderzoek na de effecten van COVID op de werkomgeving, dat we verrichte voor Inside Information / de Office Academy – waarvoor we vele experts interviewden, seminars & congressen bijwoonden, whitepapers & onderzoeksrapporten lazen.

VERGROOT HET SOCIAAL KAPITAAL

We zijn energieker, meer empathisch, meer sociaal naar elkaar bij fysieke intermenselijke contacten. Onze lichaamstaal, de context waarin we ons bevinden dragen voor een heel groot gedeelte bij aan de begripsvorming: wat er precies wordt bedoeld. Neurowetenschappelijk onderzoek tonen aan dat onze hersenchemie in menselijke interacties verschilt van die in louter transactionele ontmoetingen, digitale interacties. Onze begripsvorming hangt mede af van de omgeving waarin signalen worden ontvangen. Vele studies hebben al lang geleden aangetoond dat frequente in-person interacties leiden tot betrokkenheid, steun, en samenwerking tussen mensen in teams.

Het is daarom dat het kantoor van groot belang is voor de organisatiecultuur en de samenwerking ondersteunt.

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Fysieke ontmoetingen

De fysieke interactie helpt ons om de stemming en persoonlijkheid van anderen te interpreteren, waardoor het makkelijker wordt om relaties op te bouwen en te verstevigen. Wat de psychiater Edward Hallowell een menselijk moment noemt: een persoonlijke ontmoeting die ruimte biedt voor empathie, emotionele verbondenheid en non-verbale signalen ter aanvulling van wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Bij de beperkte lichaamstaal die bij videoconferenties beschikbaar is ligt misinterpretatie op de loer en is het moeilijk om een band te smeden.

Het kantoor als werkomgeving draagt bij aan de intellectuele ontwikkeling van een organisatie. De wijze waarop de organisatie als gemeenschap problemen oplost, waarop zij marktbehoeften beantwoordt, waarop zij anders inspeelt op grote mega trends versus haar concurrenten.
&
Wist u dat 70% van leren op de werkplek informeel gebeurt: luisteren naar verhalen, observeren, korte onderlinge afstemmingen (Havard_J.Pfeffer, R. Sutton).  Vraag het nieuwe werknemers, ze zullen zeggen dat ze vooral geleerd hebben van de interactie met en het observeren van collega’s.

BOEI & GEEF BETEKENIS

Bied een kantoor waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega’s en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen.

Een kantoor waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en naar toe koers.  Onderzoek van de Erasmus Universiteit tonen aan dat prestaties verhogen en verzuim verlaagd als medewerkers ervaren en weten waar de organisatie naar toe wil bewegen.

> Bekijk onze interieurprojecten waarin de identiteit en de ambities ruimtelijk vorm krijgen.

Interieur-architectuur ontwerp politie Middelburg
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

MAAK 'T VERSCHIL

Organisaties waar 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week op kantoor willen werken, scoren bovengemiddeld op de volgende kantooromgevingsaspecten:

  • Ondersteuning van creatief denken +20.6, informele ongeplande overleggen  +20.3, ontspanning en pauze nemen  +20.1; een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5; informele werkzones/ break-out zones +32; Atrium-gemeenschappelijke zones +31; een omgeving waar men trots op is +27,8; een aangename-plezierige omgeving +19, een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%. (Leesman 145K onderzoek, 2021)

Van kantoor naar clubhuis

“Het kantoor zal een soort clubhuis functie krijgen waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. “ (Quote A. Sibma Manager Facility Services bij ING, in Facility & Workplace onderzoeksrapport TwijnstraGudde )

Geef meer betekenis aan de momenten van samen zijn – wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het’ …. Maak er rituelen van die specifieke organisatiewaarden en betekenis krijgen. Veranker de rituelen, geef ze symbolen, een ruimtelijke beleving die goed voelt. Onderzoeken tonen aan dat het hebben van rituelen bijdraagt aan het succes van teams. Momenten die

> De kracht van rituelen op de sociale cohesie en welbevinden.

Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

De kracht van rituelen

op de sociale cohesie en welbevinden

Maak de momenten van samen zijn op kantoor van betekenis. Vooral die momenten die je thuis niet kan ervaren: De sociale momenten met collega’s, partners en klanten. De informele koffie- en lunchmomenten. De sfeer van het werken aan een gezamenlijk doel. Het gevoel van deel uit te maken van een groter geheel. Het leren van elkaar. De momentjes van samen iets vieren.
Hoe zintuigelijk aangenamer deze momenten zijn en hoe aantrekkelijker de plek is waar ze plaatsvinden, hoe fijner de herinnering hieraan. Maak van sociale interacties waardevolle rituelen.

Rituelen zijn regelmatig terugkerende activiteiten die een zekere energieke waarde hebben met een zekere set van zintuigelijke symbolen (voedsel, aankleding, locatie, geluid). Hierin verschillen rituelen van routines. Door aan een routine een zekere gevoelswaarde toe te voegen, krijgen ze meer betekenis voor jou en de groep. Als designers zijn we goed in het vormgeven van zintuigelijk ervaringen.

Interieurontwerp

van betekenis

wilt u

  • uw strategie en identiteit ruimtelijk tot leven brengen,
  • sociale cohesie en kennisuitwisseling vergroten,
  • bedrijfsprocessen effectiever ondersteunen met een activiteit geboden werkomgeving
  • vitaliteit, gezondheid bevorderen
    we geven u graag advies en vertalen uw wensen naar een ruimtelijk ontwerp van meerwaarde
Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving
Kantoorinterieur die mensen verbindt en inspireert
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie