je kantoor inrichten als clubhuis

Bedrijfsrituelen

VAN KANTOOR NAAR CLUBHUIS

Het kantoor krijgt een nieuwe betekenis. Een plek waar het sociaal kapitaal centraal staat. Een locatie waar de sociale momenten tussen collega’s en met partners als waardevol worden ervaren. Geef deze momenten vorm opdat ze meer betekenis krijgen. Geef het kantoor een nieuwe rol.

Je kantoor inrichten als clubhuis

EEN KANTOORERVARING VAN BETEKENIS

Maak de momenten van samen zijn op kantoor van betekenis. Vooral die momenten die je thuis niet kan ervaren: De sociale momenten met collega’s, partners en klanten. De informele koffie- en lunchmomenten. De sfeer van het werken aan een gezamenlijk doel. Het gevoel van deel uit te maken van een groter geheel. Het leren van elkaar. De momentjes van samen iets vieren.
Hoe zintuigelijk aangenamer deze momenten zijn en hoe aantrekkelijker de plek is waar ze plaatsvinden, hoe fijner de herinnering hieraan. Maak van sociale interacties waardevolle rituelen.

Rituelen zijn regelmatig terugkerende activiteiten die een zekere energieke waarde hebben met een zekere set van zintuigelijke symbolen (voedsel, aankleding, locatie, geluid). Hierin verschillen rituelen van routines. Door aan een routine een zekere gevoelswaarde toe te voegen, krijgen ze meer betekenis voor jou en de groep. Als designers zijn we goed in het vormgeven van zintuigelijk ervaringen.

SOCIAAL KAPITAAL

een gezicht en een huis geven

We geven het sociaal kapitaal vorm, de identiteit van het kantoor, haar sociale plekken, haar rituelen, haar werkprocessen. We onderzoeken gewaardeerde rituelen: koffie, brainstorm, weekstart, lunchwandeling,…, werkwijzen, bedrijfsambities, trots… We vertalen deze aspecten naar een ruimtelijke beleving. Als designers zijn we er in getraind om door zintuigelijke prikkeling een juiste beleving op te roepen bij mensen, zodat zij zich blijer, vitaler, veiliger, gemotiveerde… voelen.

stijlvolle flip-over voor de leukste sociale interactie
Biophilic design bird house with paper roller
Een thuisgevoel op kantoor creëren

KANTOORBELEVING

Een strategisch krachtig bedrijfsmiddel

Wat maakt dat werknemers trots zijn en zich met het bedrijf verbinden? Wat maakt dat ze ook op kantoor een thuisgevoel herkennen?

Door middel van interieurelementen, zoals kleuren, materialen, meubilair, ruimtelijke opstelling, identiteitsversterkers, beelden, kan een sfeer -van vriendelijkheid, openheid, vitaliteit- worden gecreëerd. Of een focus- en activiteitsverhogende omgeving worden gerealiseerd. Of een gevoel voor de waarden en de ambities van het bedrijf worden beleefd.

ONTMOETINGEN VORMGEVEN

Ontmoetingen kan je vormgeven, initiëren door plekken te creëeren waar mensen graag naar toe gaan. In kantoren waar ontmoetingen plaatsvinden wordt kennis gedeeld en van elkaar geleerd. De menselijke nabijheid ervaren, het je bevinden tussen collega’s zorgt voor binding. Hoe vaker we elkaar zien hoe meer we elkaar vertrouwen, hoe beter we elkaar begrijpen en hoe makkelijker we kennis uitwisselen. We leren vooral van elkaar door elkaar te observeren, in een contextuele situatie. We geven heel veel meer betekenis aan onze woorden met onze lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Verschillende onderzoekers schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt.

Zonder kantoor geen cultuur, zonder cultuur geen bedrijf van betekenis. Daarom is het zo belangrijk om plekken te creëeren waar mensen elkaar treffen, gezien worden, waar ze specifieke activiteiten samen kunnen ondernemen, waar er op specifieke momenten iets plaatsvindt dat van waarde is.

GEEF JE KANTOOR NIEUWE WAARDE

Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving

Identiteit

De identiteit van het bedrijf en haar ambities ruimtelijk vormgeven.

Kantoorinterieur die mensen verbindt en inspireert

Vitaliteit

Een vitale omgeving, waarin processen & welzijn optimaal worden ondersteund.

Bedrijfsrituelen vormgeven

Club-kantoor

Inrichten van sociale ankerpunten, sociale ontmoetingsplekken vormgeven: horeca, informele, formele, creatieve overlegplekken, ontspanning.

Kantoor-interieur-design-cosmetische-highlights

Cosmetisch

Je kantoor kleur & gevoel geven met stylistische ingrepen. Met kleine cosmetische ingrepen toch veel impact maken.


Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Interieurontwerp

EEN WERKOMGEVING
DIE BINDT & BOEIT

waar we teamspirit voelen,
waar we van elkaar leren en samen aan iets bouwen,
waar we vol trots bezoekers tonen wie we zijn.

Een interieurontwerp van betekenis?

kantoorinrichting gericht op identiteit, productiviteit en vitaliteit
Covid gevolgen op onze werkomgeving
De invloed van COVID op ons kantoor

Hybride werkomgeving

het anders werken na corona

Met regelmaat thuiswerken wordt steeds verder ingeburgerd, aangewakkerd door Corona (Leesman onderzoek +145K). ‘Afhankelijk van onze activiteit zoeken we een plek met een specifieke gevoelswaarde. Er zal veel aandacht zijn voor de zintuigelijke beleving, thuis en op kantoor’ (UK ontwerpster Ilse Crawford). ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer en sterk gericht op het sociaal kapitaal, op de ontmoeting, de kennisuitwisseling en het creatieve proces’ (CBRE, McKinsey).

‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Thuis vervaagt het gevoel voor het geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils).

> Lees meer
over het onderzoek dat we deden voor Inside Information / de Office Academy – waarvoor we vele experts interviewden, online seminars & congressen bijwoonden, whitepapers & onderzoeksrapporten lazen.

BEHOEFTE AAN

We willen werken in een omgeving waar we trots op kunnen zijn, met

 • een heldere identiteits- en strategiebeleving
 • gericht op het ondersteunen van werkprocessen
 • waarin kennisuitwisseling wordt gestimuleerd
  – met collega’s, relaties, het team …
 • waar ruimte is voor sociale rituelen:
  – koffie, lunch, project meeting…

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

MAAK 'T VERSCHIL

Organisaties waar 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week op kantoor willen werken, scoren bovengemiddeld op de volgende kantooromgevingsaspecten:

 • Ondersteuning van creatief denken +20.6, informele ongeplande overleggen  +20.3, ontspanning en pauze nemen  +20.1; een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5; informele werkzones/ break-out zones +32; Atrium-gemeenschappelijke zones +31; een omgeving waar men trots op is +27,8; een aangename-plezierige omgeving +19, een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%. (Leesman 145K onderzoek, 2021)

BOEI & GEEF BETEKENIS

Bied een kantoor waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega’s en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen.

Een kantoor waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je de doelen beleefd waaraan je werkt, waar ze meer waarden krijgen dan een marketing verhaal op powerpoint slides.

> Bekijk onze interieurprojecten waarin de identiteit en de ambities ruimtelijk vorm krijgen.

Interieur-architectuur ontwerp politie Middelburg

VERGROOT HET SOCIAAL KAPITAAL

“Het kantoor zal een soort clubhuis functie krijgen waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. “ (Quote A. Sibma Manager Facility Services bij ING, in Facility & Workplace onderzoeksrapport TwijnstraGudde )

Geef meer betekenis aan de momenten van samen zijn – wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het’ …. Maak er rituelen van die specifieke organisatiewaarden en betekenis krijgen. Veranker de rituelen, geef ze symbolen, een ruimtelijke beleving die goed voelt.

> De kracht van rituelen op de sociale cohesie en welbevinden.

WAT WE BIEDEN

Interieurontwerp en meer, een beleving van betekenis. Een geheel nieuw interieur of gewoon uw huidige kantoor voor een nieuwe fase gereed maken. Denk aan:

 • Een nieuwe beleving met eenvoudige cosmetische ingrepen.
 • Strategie en identiteit ruimtelijk tot leven brengen.
 • Sociale en ontmoetingsplekken (verder) vormgeven.
 • Bedrijfsprocessen effectiever inrichten vanuit het interieur

> Lees meer hierover

Kantoor-interieur-design-cosmetische-highlights
Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving
Bedrijfsrituelen vormgeven
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie
Interieurontwerpers van StudioVIX
Training interieur identiteit en beleving

WIE ZIJN WIJ

Kitty de Groot & Alexandra van den Pauwert,
beiden designers & gediplomeerde docenten in design, met specifieke expertise in:

 • Beleving, van customer journey naar een ruimtelijk interieur- en productontwerp
 • Identiteit, van ratio naar emotie, een visuele ervaring
 • Vorm taal: een beleving oproepen vanuit vorm, kleur, materiaal, textuur, grafisch, licht en media
 • Design for experience & design voor betekenis; Interieur als bedrijfsmiddel in zetten.

> Kitty schrijft al 12 jaar over interieurarchitectuur voor het interieur vakblad Inside Information. Bekijk/lees haar boek Nieuwe Werkvormen en enkele van haar artikelen.

EEN ONTWERP?

Hoe verloopt zo'n ontwerpproces?

Onze kracht zit in het vertalen van uw bedrijfswensen en-ambities naar een interieurontwerp van betekenis, om trots op te zijn, om je thuis bij te voelen en dat functioneert als ene krachtig strategisch bedrijfsmiddel. We starten met een vertaling van wensen naar eerste schetsen en adviezen.  Samen gaan we dat vervolgens steeds verder verfijnen. Een super inspirerend en leuk proces gericht op een mooi resultaat, een kantoorbeleving om trots op te zijn.

Links een schematische weergave van het Designproces. Door het samen te doorlopen met de expertise van een ieder maken we het extra waardevol .


Interieurontwerp-innovatie-kaarten

Creativiteit & Innovatie

Interieurontwerp kaarten.
Hoe stimuleer je creativiteit en innovatie op de werkvloer?

interieur-voor-creativiteit-sociale-interactie-3a
creatieve-ruimte-studiovix-interieur-voor innovatie-3
Voor brainstorms, notuleren een vogelhuis met papierrol

Trek een innovatie kaarten

 • Brainstorm hoe je de creativiteit in jouw interieur kan vergroten
 • Bepaal de uitgangspunten voor jouw nieuwe werkomgeving

Innovatie kaartenINTERIEURONTWERP

We gaan graag met je door de kaarten
om te kijken hoe we jouw werkomgeving creatiever kunnen maken.

Neem contact met ons op.
Studio VIX designs studio-tools and Biophilic interior products

Tutorial: Making Impact (1 min)

https://youtu.be/unSHpzLWcmY


STRUIS designboard, verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. Iconisch enduurzaam

design-flipover-flipchart-whiteboard

STRUIS
DESIGNBOARD

Elegant & veelzijdig.

Omdat flipovers en whiteboards ook mooi & slim mogen zijn!
Hoe mooier, hoe slimmer, hoe leuker om mee te werken.

Voor de mooiste interieurs.

Elegante en veelzijdige mobiele flip-over voor de mooiste interieurs
Designboard STRUIS: flip-over, whiteboard & paprierroller. Multi-functional-design flip-chart

VEELZIJDIGE

Magnetisch Whiteboard - Papierroller - Flipover

Voor iedere situatie, persoon en groep het meest geschikte communicatiemedium:

 • Magnetisch Whiteboard – emaille schrijfoppervlak, krasvast, met 25 jaar garantie
 • Papierroller  – om papier over het bord of tafel te rollen (A1 formaat)
 • Design Flipover  – voor elk formaat flipover papier dankzij haar verschuifbare flipover haakjes

PAPIERROLLER

Design flip-chart / flip-over, whiteboard & papier-rol
Uniek designboard STRUIS: flip-over, whiteboard met paprierrol.

LAAT MAAR ROLLEN

STRUIS Designboard is uniek in zijn papierrolhouder.

Een rol papier om over het designboard of over de tafel uit te rollen. Om samen te brainstormen of plannen te maken.
Laat de creativiteit maar stromen.
Laat het papier maar rollen.

Design flip-chart, whiteboard with paperroller; circular, magnetic, enamel
STRUIS designboard verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. mobile flip-chart, whiteboard with paperroller; circular, magnetic, enamel

Mobile & Compact

Designboard STRUIS is mooi vrijstaand in de ruimte te plaatsen. Klap je haar elegante poten in dan is zij compact tegen de muur te gebruiken. Handig voor kleine ruimtes of voor meer doorloopruimte. Met zwenkwieltjes wordt STRUIS een verrijdbare flipover / whiteboard.

Elegante verrijdbare flip-over, whiteboard, met sexy uitklapbare poten
Paper roller on the flip-chart for visual communication at Villa Jongerius
Design flip-over bord met elegante uitklapbare poten
Hotel designboard, flip-chart. Easy stackable & foldable

Verrijden / inklappen / aanschuiven

STRUIS designboard biedt

 • 2 inklapbare achterpoten
 • de optie voor 4 zwenkwielen, de voorste 2 met rem
 • de mogelijkheid eindeloos designboards in elkaar te schuiven

EEN FAMILIE


Designboard STRUIS, scrumboard UIL en flex whiteboard SNIP vormen één familie, kleine broer, broer en grote broer. Samen kennen ze één vormtaal en creëren ze eenheid op kantoor.

In een mooi interieur mogen mooie flipovers en whiteboards staan. Hoe mooier, hoe veelzijdiger, hoe leuker de interactie.

>  STRUIS: een veelzijdige design flip-over, whiteboard en papierroller in één. Vrijstaand in de ruimte te plaatsen of leunend tegen de muur.

> UIL: Een verrijdbaar magnetisch , dubbelzijdig emaille whiteboard,  met papierroller, opberg-box en scrumset.

> SNIP: Een magnetisch emaille whiteboard om te plaatsen tegen de muur, op tafel of op de grond en overal mee naar toe te rollen.

StudioVIX design whiteboards, flip-chart, mobile & stylefull

REFERENTIES

Verrijdbare opklapbare design flip-over met papierroller; mobile foldable design flip-chart
Villa Jongerius Utrecht 4x Blauw Architecten
Stylefull mobile flip-chart, whiteboard with paperroller -STRUIS- at Van Eeghen International
Van Eeghen International 2x Jonge Boomen Interieur architecten
Verrijdbare, multi-functionele elegante flip-over
Hotel Congress centre Kapeller Put 4x
Designboard, Flipchart und magnetisches Emaille-Whiteboard
Dressagepro
Stylefull mobile whiteboard, flip-chart with paperroller; circular
Het Nut 6x
STRUIS designboard verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. mobile flip-chart, whiteboard with paperroller; circular, magnetic, enamel
UCO Utrecht Community

DESIGN STIJL


Iconische flip-over in Bauhaus stijl, Friso Kramer en Wim Rietveld

Bauhaus & De STIJL

Designboard STRUIS is mooi door haar eenvoud.
Puur in haar materiaalkeuze.
Helder in haar lijnvoering.
Geen opsmuk, geen poespas.
Functioneel.
Innovatief.
Blijvend mooi.
Blijvend van toegevoegde waarde.

Met een voorliefde voor de industrieel ontwerpers Friso Kramer en Wim Rietveld (tekentafel & Revolt stoel) en de designstijlen Bauhaus & De STIJL

SPECIFICATIES

STRUIS: Design Flipover - Magnetisch whiteboard - Papierroller

Een mooi verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. Iconisch designboard STRUIS
STRUIS designboard: mobile, foldable flip-chart, whiteboard with iconic design
Designboard STRUIS: Magnetisches Whiteboard, Flipchart met Papierabroller
STRUIS designboard verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. mobile flip-chart, whiteboard with paperroller; circular, magnetic, enamel

DOWNLOADS

C2C

Een gesloten kringloop voor een circulaire economie

Bekijk de Life Cycle Analysis van designboard STRUIS

ECO

STRUIS circulaire designprincipes

StudioVIX design biophilic-circular interior products

STRUIS Designboard

Eigenschappen

VIX Studio-TOOLS

Voor de leukste en veelzijdigste interacties


3D Studio-tools

3D studio tools

StudioVIX 3D ( DWG) files direct downloaden

en/of maak gebruik van de verbluffende presentatie mogelijkheden van pCon:

pCon

Om snel een mooi en realistische beeld te creëren met de juiste boodschap zijn de pCon tools ontzettend handig. Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve tools van pCon kan u de VIXproducten op een professionele wijze in projecten aan klanten voorstellen: pCon.planner, pCon.box en pCon.facts.

pCon.planner

Met het 3D-interieur programma pCon.planner kan je snel de StudioVIX producten 360 bekijken, weergeven en in een ruimte plaatsen. Vanuit elke hoek zijn van de VIX producten realistische afbeeldingen te maken, waar gewenst in een door u ontworpen ruimte.
Wilt u in uw project de StudioVIX producten op een professionele en creatieve wijze weergeven?
Vraag dan nu de data aan via de StudioVIX _  pCon.login.

Laten we beginnen!
pCon.facts

Van foto’s tot productinformatie, met pCon.facts kunt u snel alle informatie over de producten van StudioVIX vinden: Afmetingen, materiaalspecificaties, de mogelijke kleuren, de extra opties, etc. Tevens is het mogelijk om in pCon.facts de VIX producten te configureren met de juiste opties en kleurstelling, en aan de hand van augmented reality in een ruimte te plaatsen.

Download de app via de App Store of Google Play.

pCon.box

De pCon.box is een ideale tool om de StudioVIX producten te configureren en aan de hand van augmented reality in de bestaande ruimte te plaatsen. Dit is natuurlijk een ideale manier om te laten zien hoe de VIX producten in een ruimte tot hun recht komen. Daarbij biedt pCon.box ook de mogelijkheid om afbeeldingen en configuraties te exporteren, bijvoorbeeld als pdf of via e-mail of WhatsApp.

Download de app via de App StoreGoogle Play, of Microsoft.

pCon.Basket
Voor het opnemen van de StudioVIX producten met de juiste gegevens in een offerte. Vraag naar de mogelijkheden.


Studio tools

STUDIO TOOLS

To stimulate creativity!

Visual thinking tools


INNOVATION CARDS

How do you stimulate creativity and innovation in the workplace?

View our innovation cards

Visual-thinking-icons

Visual thinking icons

Impact maken met simpele tekeningen.

Simpele tekeningen zorgen voor een heldere beeldvorming, voor een leuke, effectieve communicatie.
Hieronder vele simpele tekeningen om gelijk toe te passen!
Op StudioVIX whiteboard, flip-over, papierrollers..:)

Impact icons


Emotions


He/She


Hoe teken je snel een persoon:

Design Thinking proces


StudioVIX design thinking - ontwerpproces

Het Design Thinking -ofwel het ontwerp- proces in stappen:

 1. Verkenning
 2. Definitie: Wat zijn de eisen en wensen
 3. Ideeën: verschilende ideeschetsen
 4. Selectie: van idee( en sub-ideeën)
 5. Schetsontwerp
 6. Conceptontwerp
 7. Final-ontwerp
 8. Realisatie

Download