Innovatie, hoe stimuleer je dat?

INNOVATIE, HOE STIMULEER JE DAT?

Boordevol inspiratie gingen we gepassioneerd te werk. We gaan de wereld mooier maken. Onze eerste concepten waren goed maar konden beter, kritisch keken we ernaar, hoe het nog slimmer te maken. We waren niet te stoppen! Zo’n bevlogenheid, wie wil dat niet?


Hoe krijg je mensen intrinsiek gemotiveerd om continu te vernieuwen, om samen complexe puzzels op te lossen? Innovatie-experts, toonaangevende vernieuwers, architecten en ontwerpers geven er hun visie over: hoe stimuleer je innovatie in de werkomgeving?

Auteur: Kitty de Groot, product- & interieurontwerper, journalist en partner van STUDIO VIX

Vrije ruimte, fysiek, virtueel en mentaal

Jan-Peter Kastelein, omgevingspsycholoog & werkplekstrateeg YNNO

“Onder innovatie versta ik het proces van vernieuwen en onder creativiteit het vermogen om iets nieuws te scheppen. Om te kunnen vernieuwen moet je zowel fysiek, virtueel als mentaal de ruimte krijgen om te kunnen experimenteren. De sociale context speelt een hele belangrijke rol hierin: hoe verhouden mensen zich tot elkaar, tot een bepaald gedrag? Wordt samenwerken gefaciliteerd? Het samenbrengen van mensen die in verschillende contexten kennis hebben opgedaan, zorgt voor nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Innovatie is een proces van continue reflectie op het gerealiseerde werk, de verworven. Het continue scherp stellen, elkaar uitdagen om anders te kijken. Een mooi voorbeeld zijn de kunstenaars van vroeger: ze werkten redelijk autonoom, maar kwamen ook vaak samen. Het waren bevlogen clubjes, die samen dronken, aten, plezier en ruzie hadden. Ze bekritiseerden elkaars werk en zetten elkaar aan tot steeds weer nieuwe scheppingen. Samenkomen speelt een belangrijke rol bij innoveren, dat is wetenschappelijk nu wel bewezen.”

“In je werk-, leeromgeving kan je innovatie bevorderen: ontmoetingen creëren kan je fysiek faciliteren, architectonisch engineeren. Om mensen in contact te brengen met elkaar zal je ervoor moeten zorgen dat ze makkelijk toegang tot elkaar hebben, dat ze de tijd voor elkaar kunnen nemen en dat ze aan elkaar kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Je kan bewegingen creëren door spanningen in een gebouw op te bouwen, door unieke plekken te creëren waar mensen de moeite voor nemen om naartoe te komen. Waar verschillen disciplines elkaar ontmoeten.”

je kantoor inrichten als clubhuis

Betekenisvol

Creëer een betekenisvolle werkomgeving, zeker jongeren willen ervaren dat hun werk zinvol is en impact heeft. Daarom: toon in de werkomgeving waarvoor en voor wie ze werken, toon werkresultaten en zorg dat mensen zich hierin herkennen.

Het oplossen van complexe problemen vraagt om volhardendheid en motivatie. Daartoe moeten mensen zich mentaal en fysiek goed voelen. Zij zijn het creatieve brein van de organisatie. Toen ik begon met dit werk, ging het over productiviteit, efficiency, ARBO, over klimaat, licht, luchtvochtigheid, om allemaal technische factoren. Nu gaat het over het welbevinden van mensen, gezond eten, genoeg bewegen, je goed voelen. Als je me nu zou vragen, ontwikkel een concept waarbij mensen gestimuleerd worden tot kennisdeling over te gaan, dan is het wel dat. Een plek creëren waar mensen willen zijn en niet een plek waarbij ze het liefst zo snel mogelijk weer naar buiten lopen.”

LAB-spaces

Ben van Berkel, architect en oprichter van UNStudio

“Als wij het over innovatie hebben dan kijken we naar fysieke, mentale en sociale gezondheid, naar de combinatie van die drie. Het creëren van gezonde werkomgevingen is heel belangrijk: Omgevingen die mensen een ‘up-lift’ geven. Ik denk aan lab-spaces, kleine arena’s, kleine ‘camp-fires’, waar mensen durven en mogen experimenteren, waar ze vrijuit kunnen brainstormen over wat te vernieuwen. Een informele plek, waarbij je denkt: hé, dit is anders dan een productieplek. Maak van een omgeving ook geen gimmick, een soort Disneyland of speeltuin, een afleiding die zo schreeuwerig is dat het afstoot. Het moet vriendelijk en integer zijn.

Je moet wel variatie bieden, zoals diverse mogelijkheden van werken. Regelmatig staand werken maakt je energieker. Ik doe geen projectvergadering meer zittend, staand zijn we krasser, scherper.”

Een creatief verzamelkantoor

UCO Utrecht Community voor Ondernemerschap - in duurzaamheid. De architecten Mirjam Schmull en Merel Stolker aan het woord.

“We wilden een fijne sfeer creëren, waar je wordt gestimuleerd om samen te werken, waar ruimte is om ruim te denken, om te experimenteren, om nieuwe inzichten op te doen.

We hebben gezorgd voor openheid, levendigheid en diversiteit. Dat betekende maximale werkplekbezetting en een diversiteit aan bedrijven van elk maximaal 25 man groot, zodat iedereen wordt gehoord. We wilden een community met een brede scope aan kwaliteiten en kennis, zodat we samen als één organisatie uiteenlopende vraagstukken op het gebied van duurzaamheid kunnen oppakken.

De verschillende functies – bellen, vergaderen, werken, socializen- hebben we bewust van elkaar gescheiden gehouden zodat er op het plein rustig kan worden gewerkt. En toch sta je continu in verbinding met elkaar, zonder dat je je bekeken voelt. Overal zijn zichtlijnen -via ramen- naar het centrale plein. En uiteraard stond bij de inrichting duurzaamheid centraal: alle interieurelementen zijn gifvrij, flexibel inzetbaar, demontabel en te recyclen. De inrichting is hierdoor eenvoudig te veranderen, wat ruimte biedt voor verandering, voor nieuwe initiatieven, voor uiteenlopende activiteiten.”

StudioVIX verricht veel onderzoek over de invloed van interieurontwerp op mensen, organisaties en maatschappij en visa versa, samen met kennispartijen. Hierover schrijven we, geven we advies en de verworven kennis gebruiken we in onze  interieur- en productontwerpen.

Advies over of een ontwerp voor een innovatie lab _ een interieur die de creativiteit stimuleert, mail onsHet hele artikel opvragen

Interieur tips & tools om creativiteit te stimuleren

Creativiteit stimuleren?

Hoe doe je dat?
Waar op te letten in het interieurontwerp?

Bekijk de tools, tips, tutorials, innovatie-kaarten, 3D downloads, artikelen…

Innovatie lab

Routines doorbreken, ruim denken, nieuwe associaties leggen, tot een doorbraak komen,
een goed interieurontwerp kan het creatieve proces stimuleren, maar hoe?

Als ontwerpers, gepassioneerd van het creatieve spel, zijn we ons gaan verdiepen in hoe het creatieve brein te kietelen. Zo ontstond ons label met producten die creatieve interacties stimuleren en zijn we steeds meer interieurontwerpen gaan maken, advies en lezingen gaan geven over innovatieve werkomgevingen. We doceren in ons vak  en schrijven over innovatieve omgevingen –>meer dan 100 artikelen & het boek ‘Nieuwe Werkvormen’. Ja wij zijn vakidioten. Mogen we ook jou inspireren met de vele tools, ontwerpen en tips hieronder?

GEEF JOUW CREATIVITEIT EEN BOOST

Wetenschappelijk bewezen aspecten


STIMULEER CREATIVITEIT IN DE LEER- & WERKOMGEVING
Aspecten die een positief effect hebben op onze creativiteit zoals is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek en interviews met innovatie experts (professoren, onderzoekers, beoefenaars, psychologen)

ENERGIEKE RUIMTE
De basis voorwaarden waaraan een ruimte moet voldoen om mensen goede energie te geven zijn: hoge plafonds, goed daglicht, vrij uitzicht, licht, frisse lucht , open, relatief rustige omgevingen en groen. Al deze aspecten hebben een positief effect op de hersenen. Je kunt je er beter door concentreren, ze prikkelen je gedachten en ze bevorderen de intrinsieke motivatie. Het zijn stimuli van de creativiteit.

FACILITEER IMPLICIETE KENNIS
Het is met name impliciete kennis – onbewuste kennis of ontastbare kennis- die tot innovatie leidt: kennis die we verwerven op basis van opgebouwde ervaringen, subjectieve inzichten, van context specifieke waarnemingen. Impliciete kennis is niet zo maar over te dragen, het vraagt om uitgebreid persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Live ontmoetingen zorgen dat we vertrouwen opbouwen en we de hele context mee krijgen, de omgeving, de spreker en de groep. Hierbij zorgt de lichaamstaal van de verteller en de aanwezigen wat we eigenlijk bedoelen, hoe we dat wat wordt gedeeld waarnemen, waardoor het gehele verhaal emotionele waarden krijgt.

Stijlvolle whiteboarden en flipovers van StudioVIX, veelzijdig voor extra communicatie plezier
Snip magnetisch flex whiteboard voor agile werken; voor aan de muur, op tafel en om met je mee te rollen

MAAK HET HACKABLE
Maak een hackable ruimte die zich flexibel aanpast aan de behoeften van de gebruikers, waar alles anders is dan in de gangbare werkomgeving, waar je niet terug kan vallen op je gewone werkpatroon, op wat je doet achter je bureau, achter je computer, waar geen digitale media is toegestaan, waar je op een andere manier gaat werken anders gaat denken en tot andere inzichten komt. Door mensen uit hun omgeving halen en in een heel andere omgeving naar een vraagstuk laten kijken, verdwijnt het automatisme om weer in het patroon te schieten en kan er een doorbraak worden bereikt, het begin van een nieuw denkpatroon.

PRIKKEL JE CREATIEVE BREIN

Om alert en actief te blijven hebben onze hersenen prikkels nodig. Zintuiglijke triggers kunnen het creativiteitsproces in gang zetten. Volgens Sarkar en Chakrabarti (2008) is een uitgebalanceerde samenstelling van visuele, auditieve, olfactorische, tactiele of smaakprikkels cruciaal voor de inrichting van een creatieve ruimte.
Een eentonig interieur kan je zintuigen verlammen, waardoor ook je hersenen minder gestimuleerd worden. Echter, een overmatig prikkelend interieur kan vermoeiend zijn en vereist veel hersencapaciteit.

kantoorinrichting gericht op het vergroten van het sociaal kapitaal

BIOPHILIC OMGEVING
Biophilic omgevingen stimuleren het creatieve spel en de interacties tussen mensen. Meer dan 50 onderzoeken wereldwijd hebben aangetoond dat natuur gerelateerde omgevingen of interieurelementen die naar de natuur refereren een positief effect hebben op onze bloeddruk, hartritme, stress hormoon en ons welbevinden. Hierdoor kunnen we ruimer denken, maken onze hersenen gemakkelijker (nieuwe) connecties en verdragen we meer, wat de innovatie ten goede komt

SOCIALE HOTSPOTS

Sociale interactie en samenwerking zijn relevant voor innovatie (Svihla, 2010). Het ontwerp van een ruimte kan ontmoetingen en samenwerking vergemakkelijken (Snead en Wycoff, 1999); denk aan grote trappenhuizen, een gemeenschappelijke keuken, (Doorley en Witthoft, 2012), pantry’s met lekkere koffie en informele zitjes. Een plek waar je ontspant heeft tevens een positieve impact op ons welzijn en op ons brein, wat sociale interactie positief beïnvloedt en creatief denken stimuleert.  

STRUIS designboard verrijdbare flip-over, whiteboard met paprierrol. mobile flip-chart, whiteboard with paperroller; circular, magnetic, enamel

VISUAL THINKING

Visualisatie bevordert het creatieve proces. Mensen worden bij het tekenen van zaken vaak wat stoutmoediger, ze durven meer en er wordt meer geaccepteerd. Én als we onze ideeën opschrijven dan blokkeren ze niet meer onze hersenen zodat daar het creatieve denkproces verder kan gaan.

Het visualiseren van een probleem, van een klantenscenario, van een nieuwe situatie geeft bovendien een dusdanige voorstelling van het geheel waardoor je het beter kunt beoordelen. Zo kun je sneller en effectiever naar een goed resultaat werken.

HOGE ZIT

Verhoogde zitplaatsen bieden goed uitzicht en doen je perspectief verruimen en veranderen. Dit maakt dat je weer anders tegen de dingen aan gaat kijken.

Verhoogde zittingen bevorderen een actievere en meer open houding, wat kan leiden tot verhoogde alertheid, energie en interactie. Het voorkomt dat deelnemers in een passieve, vermoeide houding verzinken. Door de gelijkwaardige, informele en actieve setting voelen deelnemers zich al snel meer op hun gemak wat zorgt voor een meer collaboratieve en inclusieve creatieve sfeer.

Een hoge zit maakt bewegen tevens makkelijker, waardoor non-verbale communicatie en expressie wordt gestimuleerd. Deze vrijheid kan helpen om gedachten en ideeën vrijer te laten stromen en om elkaar beter te begrijpen.

GRUTTO sitlean stool dynamic working
Design whiteboard met een hoogwaardig emaille schrijfoppervlak, blijft wit en krasvast

SYMBOLEN & LABELS

Symbolen & labels kunnen een specifieke filosofie, denkwijze of creatief gedrag bevorderen. Ze prikkelen je hersenen in een bepaalde richting. Denk aan een label als: ‘Think outside the box’  of “Challenge the norm”
Denk aan inspirerende symbolen zoals een lampje (ideeën), deze kunnen subtiel je denkwijze beïnvloeden en je aanmoedigen om nieuwe concepten te overwegen.
Symbolen en labels kunnen je helpen om nieuwe associaties te maken tussen ideeën, wat essentieel is voor creatief denken.
Door voortdurend te worden blootgesteld aan prikkels die je aansporen om anders te denken, ontwikkel je de vaardigheid om verschillende oplossingen voor een probleem te bedenken.

Vraag naar ons Boekje: Hoe stimuleer je creativiteit.

INNOVATIE KAARTEN


Check aan de hand van deze kaarten of jouw interieur het creative brein van de organisatie activeert!

VISUAL THINKING


Impact maken met simpele visuals. Leuk en effectief.
Hoe? Dat laten we zien met 1 min tutorials en met simpele tekeningen.

Stories


Publicaties

Lees onze publicaties:
Visies, bevindingen en ervaringen van toonaangevende ontwerpers, (interieur)architecten, kunstenaars, wetenschappers,…

Agile werkomgeving

Bij projectwerken draait het om het team. Het bij elkaar zijn als team is belangrijk, maar moeilijk te organiseren als er wordt geflexwerkt. Slechts bij elkaar komen voor een sessie en daarna weer uit elkaar zwerven, haalt de communicatie-flow eruit. Persoonlijk contact en de interactie tussen teamleden en teams op de werkvloer is er dan niet. Je kan dan niet je processen inzichtelijk maken in je eigen fysieke team werkzone. Dat is een groot gemis, het voelen waar je met elkaar aan werkt, wat de doelen zijn die betekenis geven aan het werk wat je verricht.

Read More

Creatief ecosysteem

Ruimte in de fysieke omgeving, denk aan -frisse lucht, licht, openheid, bewegingsvrijheid-, creëert ‘ruimte’ in je hersenen. Een witte studio biedt licht en ruimte in je gedachten voor nieuwe ideeën. Door niet alles tot in de puntjes in het interieur uit te werken blijft er ruimte over over voor eigen inbreng, het geeft een 'studio'-gevoel. Een Studio die je kan veranderen om in te experimenteren en het eigen te maken aan je project. Een flexibel in te richten omgeving maakt een ecosysteem mogelijk; een continue evolutie van settings die ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen .

Read More

Waar creativiteit de ruimte krijgt!

"Innovatie vraagt om speelruimte; om aan de structuur van logica en orde te kunnen ontsnappen. Filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) schreef ooit: ‘Je hebt chaos nodig om een dansende ster te kunnen baren.’ Ofwel, om echt iets moois, iets vernieuwends te creëren heb je speelruimte nodig", aldus Caroline van der Linden, beeldend kunstenaar en trainer creatief leiderschap bij de Baak.

Read More

Interieuradvies & -ontwerp


Wil jij kennisdeling & creativiteit stimuleren in jouw leer-, vergader-werkomgeving? We helpen je hier graag bij: van advies tot interieurontwerp en realisatie.