Creativiteit, zo zien zij het

Creativiteit, zo zien zij het

Visies, fascinaties, werkwijzen van de ontwerpers-kunstenaars
Maarten Baas, Ineke Hans en Jesse Visser.

Artikel uit het interieurdesign vakblad Inside Information dec 2017
Auteur: Kitty de Groot, design strateeg, journalist en partner van STUDIO VI.X

Download dit artikel

Maarten Baas

Nederlands snelst groeiende kunstenaar-ontwerper.

“We leven in een tijd met zoveel meningen, door het Internet allemaal zichtbaarder dan ooit. Iedereen schreeuwt om aandacht,maar jij bepaalt waar jij op klikt en wat je aanneemt. Aandacht is het nieuwe ruilmiddel.”
“Ik ben een product van deze tijd. Levend in het nu bevraag ik wat ik zie. Dat bevraagde probeer ik te verbeelden. Intuïtief laat ik me meebewegen met de golven van het moment. Wat ik onder inspiratie versta is niet ‘o, even ergens naar kijken, o, dan heb ik ook een idee’. Voor mij gaat het om de spirit, de energie die er is om iets te maken. Dat kunnen gewoon mensen zijn die iets doen zodat ook ik zin heb om in beweging te komen.”

“Waarom zijn onze meningen zo gekleurd?” Al die lagen, de wetten van logica waarmee we zijn opgegroeid, zou ik eraf willen pellen. Terug naar waar het echt over gaat. Terug naar de kern. Een kind toont nog zijn kern. De kern die we door de jaren heen bekleden met meningen. Een kind dat nog niet is belast met ‘Je mag niet dit, je mag niet dat’. Ik ben op zoek naar die naïviteit.”


Paviljoen Circl

DUURZAAMHEID, TRANSFORMEREN EN EEN GEZONDE WERKOMGEVING

Artikelen verschenen in het interieurdesign vakblad Inside Information

Auteur: Kitty de Groot, design strateeg, journalist en partner van studio VI.X

Paviljoen Circl

Odette Ex, interieurarchitect

“Van mijn eerdere vooruitstrevende duurzaamheidsprojecten herkende ik het proces van elkaar uitdagen,
om anders te denken en anders te werken, strevend naar maximale duurzaamheid.
Samen moesten we een nieuwe puzzel leggen. Dat is een sprong in het diepe, dat is topsport.
We moesten allemaal afstand doen van ons ego om er samen uit te komen.
En niet ieder zijn eigen wereld, maar één beeld, één verhaal. In zo’n project kom je wel jezelf tegen. We moesten uit onze gangbare patronen stappen, uit het systeem, ons kwetsbaar opstelllen, chaos toelaten om het nieuwe te laten ontstaan.”

“Circulaire transformeren: Jezelf vernieuwen en herontdekken, ofwel transformeren, wat volgens de Dikke van Dale gelijk staat aan ‘hervormen, omvormen, van gedaante veranderen’.
Visionairs heb je daarvoor nodig, dwarskoppen, die niet bang zijn tegen de stroom in te zwemmen. Die weten dat je alleen écht kan transformeren door de uitdaging aan te gaan.”

“Paviljoen Circl zit vol circulaire transformatieprocessen: ‘reduce, re-use en no waste’; Chubby chairs van ontwerper Dirk van der Kooij, gemaakt van oude koelkasten, banken opgebouwd uit oude Auping-matrassen en bekleed met leer van Drentse koeien.”

Download the article

Comfort heeft een klank

“Het belang van akoestische comfort, voor gezondheid, welzijn, innovatie en productiviteit is enorm:
Geluiden kunnen zorgen voor activatie van bepaalde spieren, wat weer zorgt voor het verwijden van bloedvaten, afgifte van hormonen (onder andere adrenaline en cortisol) en verhoging van de hartslag?
In tal van onderzoeken is aangetoond dat met name irrelevante spraak van anderen als meest storend wordt ervaren. Het haalt ons uit de concentratie die we nodig hebben om te reflecteren en te analyseren.
Mensen in een stille ruimte presteren 16 procent beter op geheugentesten en
bijna 40 procent beter op rekentesten dan in een kantoortuin met 65 decibel achtergrondgeluid (Banbury & Berry,
1998).
Wanneer in het interieur ontwerp voldoende rekening wordt gehouden met concentratiemogelijkheden en samenwerking ook wordt gestimuleerd, zijn organisaties

  •  57 procent effectiever in samenwerking,
  •  88 procent beter in leren en
  • 42 procent beter in socializen.
  • 32 procent meer innovatiekracht
  • 31 procent hogere werknemerstevredenheid

ten opzichte van organisaties waar dit niet het geval is. (volgens onderzoekers Jonathan en Dedear Voorts)
Werknemers zijn vaker ziek in een omgeving met hogere geluidsniveaus. Ook maken zij vaker fouten. (onderzoek van Fried, Melamed en Haim)”

Download the article

Groene Creativiteit

“Natuur vergroot de creativiteit bij kenniswerkers. Hoewel dit wetenschappelijk nog niet is bewezen, is het wel aannemelijk: omdat de natuur geen aandacht opeist, is er meer aandacht voor het maken van nieuwe associaties. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat natuur stress vermindert en ons concentratievermogen verhoogt. Dat de natuur ontspant is cultureel-cognitief te verklaren, daar we het herkennen als onze vrijetijdsomgeving. Ons welbevinden in en bij het zien van de natuur is ook te verklaren vanuit onze savanne oorsprong: onze ogen zijn evolutionair gezien gewend aan natuurlijke, grillige en gevarieerde organische vormen, waardoor planten en bomen rustgevend op ons werken.”

“Planten kunnen de luchtkwaliteit positief beïnvloeden. Zo zijn ze in staat om schadelijke stoffen af te breken, met name vluchtige organische stoffen zoals formaldehyde en benzeen.
Deze stoffen kunnen al in lage concentraties leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en irritaties van ogen, slijmvliezen en luchtwegen.”

Download the article