Interieur tips

Wil jij de creativiteit in je werkomgeving stimuleren?
Voor brainstorms, notuleren een vogelhuis met papierrol

Lees dan onze interieurontwerp aanbevelingen. Als ontwerpers, mede docerend en schrijvend, hebben we onderzoek gedaan naar, vele publicaties gelezen en experts geïnterviewd over innovatieve omgevingen. Leuk om te delen! Om vele innovaties te stimuleren gericht op een aangename, duurzame wereld.


ONDERSTEUN DE GRILLEN VAN HET INNOVATIE PROCES
Een innovatie proces kent meerdere fasen, van probleem herkenning, tot oplossen, tot doorbraak, tot uitwerken en het idee vermarkten. Elke fase vraagt om een andere omgeving. Een verrassing, een onverwachte ontmoeting, werken in groepen kan helpen om je te attenderen op een probleem of om te komen tot nieuwe inzichten. Maar in de incubatiefase, wanneer er diep wordt nagedacht, problemen worden doorgrond of een idee verder wordt uitgewerkt, dan is volle concentratie nodig om in een ‘flow’  te komen. Tussendoor is het even niet cognitief bezig zijn – een wandeling, een pauze – goed om afstand te nemen, om helderheid te krijgen en zo om tot nieuwe oplossingen, tot een doorbraak te komen.

ZORG VOOR EEN FLEXIBEL TE VERANDEREN OMGEVING
Je innovatief maken is een multidimensionaal proces, een kunde, een mindset, het gaat om kennis delen, waarnemen, experimenteren, associëren. Een flexibel te veranderen omgeving helpt daarbij: verrijdbaar meubilair, multi-inzetbaar meubilair, laag, hoog zitten, staan, bewegen voor het winnen van verschillende perspectieven, werken in kleinere en weer in grotere teams, van uitvoer naar presentatie.

EEN BIOPHILIC DESIGN
Biophilic omgevingen* stimuleren het creatieve spel en de interacties tussen mensen. Meer dan 50 onderzoeken wereldwijd hebben aangetoond dat *natuur gerelateerde omgevingen of interieurelementen die naar de natuur refereren een positief effect hebben op onze bloeddruk, hartritme, stress hormoon en ons welbevinden. Hierdoor kunnen we ruimer denken, maken onze hersenen gemakkelijker (nieuwe) connecties en verdragen we meer, wat de innovatie ten goede komt.

BRENG MENSEN IN BEWEGING
Hoge stoelen en/of poefjes zonder rugleuningen zorgen voor een actieve houding, voor engagement, voor een betrokken dialoog; je kan niet onderuitzakken. Daarnaast stimuleren ze de beweging  en bewegen is goed, het brengt ons perspectief, onze gedachten in beweging, zodat we weer anders naar dingen kunnen kijken en nieuwe verbanden leggen. Beweging brengt de creatieve stromen op gang: het eventjes van je stoel opstaan en wandelen – onder welke vorm en in welke omgeving dan ook

BIED TOOLS VOOR VISUALISATIE
Een omgeving die creativiteit stimuleert is een omgeving waar je heel snel je ideeën kan vastleggen. Als je je hoofd totaal leeg maakt dan komt er ruimte vrij en blijk je vanuit je onderbewuste tot hele goede inzichten te komen.
Als je je gedachten uitwendig, tekstueel of visueel vorm geeft, kan je er afstand van nemen, wat het overzicht op het geheel ten goede komt.

Innovatie-lab, visual thinking

ENERGIEKE RUIMTE
De basis voorwaarden waaraan een ruimte moet voldoen om mensen goede energie te geven zijn: hoge plafonds, goed daglicht, vrij uitzicht, licht, frisse lucht , open, relatief rustige omgevingen en groen. Al deze aspecten hebben een positief effect op de hersenen. Je kunt je er beter door concentreren, ze prikkelen je gedachten en ze bevorderen de intrinsieke motivatie. Het zijn stimuli van de creativiteit.

FACILITEER IMPLICIETE KENNIS
Het is met name impliciete kennis – onbewuste kennis of ontastbare kennis- die tot innovatie leidt: kennis die we verwerven op basis van opgebouwde ervaringen, subjectieve inzichten, van context specifieke waarnemingen. Impliciete kennis is niet zo maar over te dragen, het vraagt om uitgebreid persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Live ontmoetingen zorgen dat we vertrouwen opbouwen en we de hele context mee krijgen, de omgeving, de spreker en de groep. Hierbij zorgt de lichaamstaal van de verteller en de aanwezigen wat we eigenlijk bedoelen, hoe we dat wat wordt gedeeld waarnemen, waardoor het gehele verhaal emotionele waarden krijgt.