VAN KANTOOR NAAR CLUBHUIS

Het kantoor krijgt een nieuwe betekenis. Een plek waar het sociaal kapitaal centraal staat. Een locatie waar de sociale momenten tussen collega’s en met partners als waardevol worden ervaren. Geef deze momenten vorm opdat ze meer betekenis krijgen. Geef het kantoor een nieuwe rol.

Je kantoor inrichten als clubhuis

EEN KANTOORERVARING VAN BETEKENIS

Maak de momenten van samen zijn op kantoor van betekenis. Vooral die momenten die je thuis niet kan ervaren: De sociale momenten met collega’s, partners en klanten. De informele koffie- en lunchmomenten. De sfeer van het werken aan een gezamenlijk doel. Het gevoel van deel uit te maken van een groter geheel. Het leren van elkaar. De momentjes van samen iets vieren.
Hoe zintuigelijk aangenamer deze momenten zijn en hoe aantrekkelijker de plek is waar ze plaatsvinden, hoe fijner de herinnering hieraan. Maak van sociale interacties waardevolle rituelen.

Rituelen zijn regelmatig terugkerende activiteiten die een zekere energieke waarde hebben met een zekere set van zintuigelijke symbolen (voedsel, aankleding, locatie, geluid). Hierin verschillen rituelen van routines. Door aan een routine een zekere gevoelswaarde toe te voegen, krijgen ze meer betekenis voor jou en de groep. Als designers zijn we goed in het vormgeven van zintuigelijk ervaringen.

SOCIAAL KAPITAAL

een gezicht en een huis geven

We geven het sociaal kapitaal vorm, de identiteit van het kantoor, haar sociale plekken, haar rituelen, haar werkprocessen. We onderzoeken gewaardeerde rituelen: koffie, brainstorm, weekstart, lunchwandeling,…, werkwijzen, bedrijfsambities, trots… We vertalen deze aspecten naar een ruimtelijke beleving. Als designers zijn we er in getraind om door zintuigelijke prikkeling een juiste beleving op te roepen bij mensen, zodat zij zich blijer, vitaler, veiliger, gemotiveerde… voelen.

stijlvolle flip-over voor de leukste sociale interactie
Biophilic design bird house with paper roller
Een thuisgevoel op kantoor creëren

KANTOORBELEVING

Een strategisch krachtig bedrijfsmiddel

Wat maakt dat werknemers trots zijn en zich met het bedrijf verbinden? Wat maakt dat ze ook op kantoor een thuisgevoel herkennen?

Door middel van interieurelementen, zoals kleuren, materialen, meubilair, ruimtelijke opstelling, identiteitsversterkers, beelden, kan een sfeer -van vriendelijkheid, openheid, vitaliteit- worden gecreëerd. Of een focus- en activiteitsverhogende omgeving worden gerealiseerd. Of een gevoel voor de waarden en de ambities van het bedrijf worden beleefd.

ONTMOETINGEN VORMGEVEN

Ontmoetingen kan je vormgeven, initiëren door plekken te creëeren waar mensen graag naar toe gaan. In kantoren waar ontmoetingen plaatsvinden wordt kennis gedeeld en van elkaar geleerd. De menselijke nabijheid ervaren, het je bevinden tussen collega’s zorgt voor binding. Hoe vaker we elkaar zien hoe meer we elkaar vertrouwen, hoe beter we elkaar begrijpen en hoe makkelijker we kennis uitwisselen. We leren vooral van elkaar door elkaar te observeren, in een contextuele situatie. We geven heel veel meer betekenis aan onze woorden met onze lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Verschillende onderzoekers schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt.

Zonder kantoor geen cultuur, zonder cultuur geen bedrijf van betekenis. Daarom is het zo belangrijk om plekken te creëeren waar mensen elkaar treffen, gezien worden, waar ze specifieke activiteiten samen kunnen ondernemen, waar er op specifieke momenten iets plaatsvindt dat van waarde is.

GEEF JE KANTOOR NIEUWE WAARDE

Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving

Identiteit

De identiteit van het bedrijf en haar ambities ruimtelijk vormgeven.

Kantoorinterieur die mensen verbindt en inspireert

Vitaliteit

Een vitale omgeving, waarin processen & welzijn optimaal worden ondersteund.

Bedrijfsrituelen vormgeven

Club-kantoor

Inrichten van sociale ankerpunten, sociale ontmoetingsplekken vormgeven: horeca, informele, formele, creatieve overlegplekken, ontspanning.

Kantoor-interieur-design-cosmetische-highlights

Cosmetisch

Je kantoor kleur & gevoel geven met stylistische ingrepen. Met kleine cosmetische ingrepen toch veel impact maken.