Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Het sociaal kapitaal versterken

EEN WERKOMGEVING
DIE BINDT & BOEIT

waar we teamspirit voelen,
waar we van elkaar leren en samen aan iets bouwen,
waar we vol trots bezoekers tonen wie we zijn,
waar we ervaren waar het bedrijf voor staat en naar toe beweegt,

Een interieurontwerp waar het meest waardevolle, het sociaal kapitaal, van het bedrijf wordt versterkt!

kantoorinrichting gericht op identiteit, productiviteit en vitaliteit
Covid gevolgen op onze werkomgeving
De invloed van COVID op ons kantoor

Hybride werkomgeving

gericht op het sociaal kapitaal

Met regelmaat thuiswerken wordt steeds verder ingeburgerd, aangewakkerd door Corona (Leesman onderzoek +145K). De functie van het kantoor gaat veranderen. ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer en sterk gericht op het sociaal kapitaal, op de ontmoeting, de kennisuitwisseling en het creatieve proces’ (CBRE, McKinsey).

‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Thuis vervaagt het gevoel voor het geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils).

Onderzoeken tonen aan dat bij hybride werken 70% van de mensen eerder overweegt om naar kantoor te gaan als ze weten wie er zijn, waar ze kunnen gaan zitten en als er een goede lunch wordt geserveerd. Ze komen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te werken. Het kantoor is voor de medewerker het meest effectief als deze nabij directe collega’s, de project-teamleden kan werken.

‘Afhankelijk van onze activiteit zoeken we een plek met een specifieke gevoelswaarde, thuis, in de publieke zone of op kantoor. Er zal veel aandacht zijn voor de zintuigelijke beleving. Comfort is belangrijk, ons referentie kader is hoger komen te liggen zeker wat betreft akoestisch comfort.’ Meerdere recente onderzoeken geven aan dat een kwart van de medewerkers vindt dat er onvoldoende aandacht is voor welzijn. Een verzorgde en gezonde werkomgeving, waar de medewerker voelt dat er aandacht voor hem is, wordt de norm.

> Lees meer
over het onderzoek na de effecten van COVID op de werkomgeving, dat we verrichte voor Inside Information / de Office Academy – waarvoor we vele experts interviewden, seminars & congressen bijwoonden, whitepapers & onderzoeksrapporten lazen.

VERGROOT HET SOCIAAL KAPITAAL

We zijn energieker, meer empathisch, meer sociaal naar elkaar bij fysieke intermenselijke contacten. Onze lichaamstaal, de context waarin we ons bevinden dragen voor een heel groot gedeelte bij aan de begripsvorming: wat er precies wordt bedoeld. Neurowetenschappelijk onderzoek tonen aan dat onze hersenchemie in menselijke interacties verschilt van die in louter transactionele ontmoetingen, digitale interacties. Onze begripsvorming hangt mede af van de omgeving waarin signalen worden ontvangen. Vele studies hebben al lang geleden aangetoond dat frequente in-person interacties leiden tot betrokkenheid, steun, en samenwerking tussen mensen in teams.

Het is daarom dat het kantoor van groot belang is voor de organisatiecultuur en de samenwerking ondersteunt.

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Fysieke ontmoetingen

De fysieke interactie helpt ons om de stemming en persoonlijkheid van anderen te interpreteren, waardoor het makkelijker wordt om relaties op te bouwen en te verstevigen. Wat de psychiater Edward Hallowell een menselijk moment noemt: een persoonlijke ontmoeting die ruimte biedt voor empathie, emotionele verbondenheid en non-verbale signalen ter aanvulling van wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Bij de beperkte lichaamstaal die bij videoconferenties beschikbaar is ligt misinterpretatie op de loer en is het moeilijk om een band te smeden.

Het kantoor als werkomgeving draagt bij aan de intellectuele ontwikkeling van een organisatie. De wijze waarop de organisatie als gemeenschap problemen oplost, waarop zij marktbehoeften beantwoordt, waarop zij anders inspeelt op grote mega trends versus haar concurrenten.
&
Wist u dat 70% van leren op de werkplek informeel gebeurt: luisteren naar verhalen, observeren, korte onderlinge afstemmingen (Havard_J.Pfeffer, R. Sutton).  Vraag het nieuwe werknemers, ze zullen zeggen dat ze vooral geleerd hebben van de interactie met en het observeren van collega’s.

BOEI & GEEF BETEKENIS

Bied een kantoor waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega’s en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen.

Een kantoor waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en naar toe koers.  Onderzoek van de Erasmus Universiteit tonen aan dat prestaties verhogen en verzuim verlaagd als medewerkers ervaren en weten waar de organisatie naar toe wil bewegen.

> Bekijk onze interieurprojecten waarin de identiteit en de ambities ruimtelijk vorm krijgen.

Interieur-architectuur ontwerp politie Middelburg
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

MAAK 'T VERSCHIL

Organisaties waar 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week op kantoor willen werken, scoren bovengemiddeld op de volgende kantooromgevingsaspecten:

  • Ondersteuning van creatief denken +20.6, informele ongeplande overleggen  +20.3, ontspanning en pauze nemen  +20.1; een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5; informele werkzones/ break-out zones +32; Atrium-gemeenschappelijke zones +31; een omgeving waar men trots op is +27,8; een aangename-plezierige omgeving +19, een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%. (Leesman 145K onderzoek, 2021)

Van kantoor naar clubhuis

“Het kantoor zal een soort clubhuis functie krijgen waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. “ (Quote A. Sibma Manager Facility Services bij ING, in Facility & Workplace onderzoeksrapport TwijnstraGudde )

Geef meer betekenis aan de momenten van samen zijn – wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het’ …. Maak er rituelen van die specifieke organisatiewaarden en betekenis krijgen. Veranker de rituelen, geef ze symbolen, een ruimtelijke beleving die goed voelt. Onderzoeken tonen aan dat het hebben van rituelen bijdraagt aan het succes van teams. Momenten die

> De kracht van rituelen op de sociale cohesie en welbevinden.

Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

De kracht van rituelen

op de sociale cohesie en welbevinden

Maak de momenten van samen zijn op kantoor van betekenis. Vooral die momenten die je thuis niet kan ervaren: De sociale momenten met collega’s, partners en klanten. De informele koffie- en lunchmomenten. De sfeer van het werken aan een gezamenlijk doel. Het gevoel van deel uit te maken van een groter geheel. Het leren van elkaar. De momentjes van samen iets vieren.
Hoe zintuigelijk aangenamer deze momenten zijn en hoe aantrekkelijker de plek is waar ze plaatsvinden, hoe fijner de herinnering hieraan. Maak van sociale interacties waardevolle rituelen.

Rituelen zijn regelmatig terugkerende activiteiten die een zekere energieke waarde hebben met een zekere set van zintuigelijke symbolen (voedsel, aankleding, locatie, geluid). Hierin verschillen rituelen van routines. Door aan een routine een zekere gevoelswaarde toe te voegen, krijgen ze meer betekenis voor jou en de groep. Als designers zijn we goed in het vormgeven van zintuigelijk ervaringen.

Interieurontwerp

van betekenis

wilt u

  • uw strategie en identiteit ruimtelijk tot leven brengen,
  • sociale cohesie en kennisuitwisseling vergroten,
  • bedrijfsprocessen effectiever ondersteunen met een activiteit geboden werkomgeving
  • vitaliteit, gezondheid bevorderen
    we geven u graag advies en vertalen uw wensen naar een ruimtelijk ontwerp van meerwaarde

Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving
Kantoorinterieur die mensen verbindt en inspireert
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie

Een flex whiteboard voor flexwerken thuis en op kantoor

Onze (Post-)COVID werkomgeving

Onze Post-COVID werkomgeving

Welke impact heeft COVID-19 op ons toekomstig architectonisch werk-woonlandschap en op de kantoormeubel- en inrichtingsbranche? We vatten samen vele bevindingen en visies van expert en onderzoeksrapporten.

Artikel uit het interieurdesign vakblad Inside Information 2021

Auteur: Kitty de Groot, design strateeg, journalist en partner van StudioVIX

Technologie moe

Nu de corona-situatie langer aanhoudt wordt het kantoorleven nostalgie; we missen onze collega’s, de onderonsjes, het samenwerken aan een groter geheel. “Mensen zijn groepsdieren. We hebben elkaar nodig voor ons zelfvertrouwen, om ons goed te voelen, om de juiste breinstofjes aan te maken”, zegt Hidde de Vries van The Recharge Company. “Wezenlijk persoonlijk contact is de enige manier om onze voorraad oxytocine, het hormoon dat vrijkomt als mensen zich verbonden voelen met elkaar, aan te vullen. We zijn moe van de technologie die ons moet helpen om op afstand te doen wat we het liefst in persoon doen. We willen meer dan een oppervlakkig online contact. Sommige mensen die maandenlang alleen thuiswerken ervaren gevoelens van vervreemding. Ze weten dat hun werk een klein onderdeel vormt van een geheel, maar hun gevoel voor dat geheel vervaagt – zoals bij arbeiders aan de lopende band zei Karl Max ooit” aldus GZ-psycholoog Leon van Skils (1). We krijgen er nieuwe gezondheidsklachten bij zoals vermoeidheid, stress, concentratieproblemen.

Waar is de spirit?

“Kantoor is voor veel menen een ‘discipline-ruimte’, een plek die ze nodig hebben om productief te zijn, waar ze in hun werkcontext zitten, die ze aanzet tot werken. Thuis liggen er vele verleidingen op de loer, zoals een wasje. Op kantoor voel je de spirit-  samen werken we naar een doel toe- daar ervaar je verbondenheid. Daar beleef je waar de organisatie voor staat, waar je trots op kan zijn dat je daaraan bijdraagt” , aldus onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald.

Creativiteit, leren van anderen, hoe dan?

Leesman ondervroeg ruim 145.000 werknemers naar hun thuiswerk ervaringen. ‘In de thuissituatie kan je goed geconcentreerd werken, goed stukken tekst doornemen en beter een telefoon-, video- en privégesprek voeren. Daartegenover staat dat de kantooromgeving beter geschikt is om te leren van anderen, voor de informele sociale interactie en voor het ontvangen van klanten en bezoekers. 34 % meldt dat het ‘Leren van anderen’ thuis niet wordt ondersteund en nog eens 29 % beweert niet in staat te zijn om thuis samen aan creatief werk te werken. Vrijwel 100% geeft aan dat het kantoor beter geschikt is voor het ontvangen van klanten en bezoekers.

Het sociaal kapitaal

CBRE schrijft in hun whitepaper – Hybride werkvormen- hoe belangrijk het kantoor is voor het sociaal kapitaal. Dat cruciale projecten die vergaande samenwerking vereisen, nu in een light-versie worden afgerond of worden uitgesteld tot het post-coronatijdperk.

Inzichten uit de Leesmans thuiswerkstudie tonen aan dat 35 % van de thuiswerkers zich niet verbonden voelt met hun organisatie wanneer ze thuis werken en nog eens 31 % voelt zich niet verbonden met hun collega’s.

stijlvolle flip-over voor de leukste sociale interactie

Toekomst visies

“We zullen huizen bouwen met de gedachte dat er ook gewerkt zal worden. Er zullen werk-hubs overal in de stedelijke omgeving gaan ontstaan, in parken, in de winkelstraat en in vele andere openbare plekken. Door de beperkte vrije ruimte in de steden en de behoefte om de drukte, de stress te ontsnappen zullen daken met groen beplant worden en voorzien worden van werkplekken”, is de visie van architect Stefano Boeri.

We krijgen publieke, semipublieke en privé koffiebar-werkplekken die het koffie ritueel op kantoor gaan vervangen, puur omdat we behoefte hebben aan ontspanning en sociale contacten.

“Er zal steeds meer aandacht worden geschonken aan de zintuigelijke beleving, per activiteit zal een ander gevoel, een ander energieniveau worden opgeroepen, thuis en op kantoor. De natuur neemt een belangrijkere rol in in de interieuromgeving. Het is de natuur die al onze zintuigen aanzet, die ons het besef van leven geeft in een digitaal tijdperk. Flexibel inzetbare meubels met meerdere functies er zullen meer komen”, is de verwachting van interieurarchitect Ilse Crawford.

“De inrichting van kantoren zal meer flexibel en dynamisch worden. Het toekomsttraject van kantoren is niet te voorspellen. Kantoren gaan continu veranderen”, voorspelt Rosie Haslem- directeur van Spacelab

Innovatie LABs

“De aandacht gaat meer naar innovatie labs, plekken waar (scrum) teams samen komen, waar samen wordt gewerkt. Kantoren zullen minder een plek zijn voor routine werk, maar meer een hospitality plek voor leren, voor samenwerken, voor creatieve activiteiten”, zegt Jeremy Myerson – Directeur Worktech Academy & Royal college of art in London.

McKinsey schrijft in het artikel ‘Reimagining the office and work life after COVID-19’ dat kantoren vooral uit interactie ondersteunende werkomgevingen gaan bestaan waar men op een manier kan samenwerken die online niet mogelijk is. Zij stellen zelfs de vraag of niet 80% van het kantooroppervlak sociaal interactieve activiteiten zou moeten ondersteunen.

Kantoorinrichting-interieurontwerp-beleving-clubhuis
Kantoor als ontmoetingsplaats - een interieurontwerp op maat

Een gevarieerd landschap

Deignan, directeur kantoormeubel diensten bij CBRE:  “De grootste focus zal komen te liggen op samenwerkingsconcepten. Plekken waar mensen fysiek samenkomen om te overleggen, innovatieve ideeën uit te wisselen, crises op te lossen, wederzijdse belangstelling te tonen, verhalen te vertellen en hun gedeelde waarden te toetsen. Maar daar zijn ze niet de gehele dag mee bezig.”

Uit het onderzoek van Leesman is gebleken dat werknemers die meer activiteiten op het werk doen, de verscheidenheid aan werkruimte nu missen en meer gefrustreerd zijn over de eendimensionale aard van de thuisomgeving. Het van plek veranderen zorgt er voor dat je vanuit een andere hoek naar de dingen kijkt wat weer goed is om tot nieuwe inzichten te komen.

Aspiratie & creativiteit

Architect Itai Palti Itai: “Bedrijven zullen moeten inspelen op aspiratie en creativiteit. ‘Motivatie vraagt om een betekenisvol doel waar je aan bij wil dragen. Het kantoor moet een plek zijn waar je de cultuur ervaart, waar je samen aan een doel werkt waar je trots op bent. Je wil weten waar het bedrijf voor staat, dat vraagt om het symboliseren van aspiraties.”

je kantoor inrichten als clubhuis
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

Het kantoor van morgen

Het flexwerken wordt een feit, we hebben het massaal getest, we zijn er aan gewend geraakt en volgens Leesmans thuiswerkstudie (> 145.000 werknemers) scoort het thuiswerken niet slechter dan werken op kantoor. De meerderheid geeft aan zo’n twee dagen per week thuis te blijven werken na Corona. Een vaste plek op kantoor is dan niet meer vanzelfsprekend.
Akoestiek wordt nog veel belangrijker, dit is men van thuis gewend en de toename in onderlinge afstemmingen en video-gesprekken op de werkvloer zal een rol gaan spelen.
Een gevarieerd activiteit-ondersteunend landschap zal verder ingeburgerd raken in de kantoren, waarbij de interactie, de creativiteit ondersteunende ruimten zullen domineren. Innovatielabs waar de interactie centraal staat zullen hun plek veroveren, sommigen zullen puur analoog gericht zijn.

Wat scoort goed?

Interessant is om te kijken naar kantoren die goed scoren op de Leesmans index, waarvan 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week terug wil naar kantoor. Zij scoren relatief ten opzichte van andere kantoren goed in de aspecten:
– ondersteuning van creatief denken +20.6,
– informele ongeplande overleggen  +20.3,
– ontspanning en pauze nemen  +20.1;
– een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5;
– informele werkzones/ break-out zones +32;
– Atrium-gemeenschappelijke zones +31;
– een omgeving waar men trots op is +27,8;
– een aangename-plezierige omgeving +19,
– een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%

StudioVIX verricht veel onderzoek over de invloed van interieurontwerp op mensen, organisaties en maatschappij en visa versa, samen met kennispartijen. Hierover schrijven we, geven we advies en de verworven kennis gebruiken we in onze  interieur- en productontwerpen.

Een interieurbeleving gericht op het sociaal kapitaal? Lees verder
Via deze link kan u het hele artikel opvragen?

Innovatie, hoe stimuleer je dat?

INNOVATIE, HOE STIMULEER JE DAT?

Boordevol inspiratie gingen we gepassioneerd te werk. We gaan de wereld mooier maken. Onze eerste concepten waren goed maar konden beter, kritisch keken we ernaar, hoe het nog slimmer te maken. We waren niet te stoppen! Zo’n bevlogenheid, wie wil dat niet?


Hoe krijg je mensen intrinsiek gemotiveerd om continu te vernieuwen, om samen complexe puzzels op te lossen? Innovatie-experts, toonaangevende vernieuwers, architecten en ontwerpers geven er hun visie over: hoe stimuleer je innovatie in de werkomgeving?

Auteur: Kitty de Groot, product- & interieurontwerper, journalist en partner van STUDIO VIX

Vrije ruimte, fysiek, virtueel en mentaal

Jan-Peter Kastelein, omgevingspsycholoog & werkplekstrateeg YNNO

“Onder innovatie versta ik het proces van vernieuwen en onder creativiteit het vermogen om iets nieuws te scheppen. Om te kunnen vernieuwen moet je zowel fysiek, virtueel als mentaal de ruimte krijgen om te kunnen experimenteren. De sociale context speelt een hele belangrijke rol hierin: hoe verhouden mensen zich tot elkaar, tot een bepaald gedrag? Wordt samenwerken gefaciliteerd? Het samenbrengen van mensen die in verschillende contexten kennis hebben opgedaan, zorgt voor nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Innovatie is een proces van continue reflectie op het gerealiseerde werk, de verworven. Het continue scherp stellen, elkaar uitdagen om anders te kijken. Een mooi voorbeeld zijn de kunstenaars van vroeger: ze werkten redelijk autonoom, maar kwamen ook vaak samen. Het waren bevlogen clubjes, die samen dronken, aten, plezier en ruzie hadden. Ze bekritiseerden elkaars werk en zetten elkaar aan tot steeds weer nieuwe scheppingen. Samenkomen speelt een belangrijke rol bij innoveren, dat is wetenschappelijk nu wel bewezen.”

“In je werk-, leeromgeving kan je innovatie bevorderen: ontmoetingen creëren kan je fysiek faciliteren, architectonisch engineeren. Om mensen in contact te brengen met elkaar zal je ervoor moeten zorgen dat ze makkelijk toegang tot elkaar hebben, dat ze de tijd voor elkaar kunnen nemen en dat ze aan elkaar kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Je kan bewegingen creëren door spanningen in een gebouw op te bouwen, door unieke plekken te creëren waar mensen de moeite voor nemen om naartoe te komen. Waar verschillen disciplines elkaar ontmoeten.”

je kantoor inrichten als clubhuis

Betekenisvol

Creëer een betekenisvolle werkomgeving, zeker jongeren willen ervaren dat hun werk zinvol is en impact heeft. Daarom: toon in de werkomgeving waarvoor en voor wie ze werken, toon werkresultaten en zorg dat mensen zich hierin herkennen.

Het oplossen van complexe problemen vraagt om volhardendheid en motivatie. Daartoe moeten mensen zich mentaal en fysiek goed voelen. Zij zijn het creatieve brein van de organisatie. Toen ik begon met dit werk, ging het over productiviteit, efficiency, ARBO, over klimaat, licht, luchtvochtigheid, om allemaal technische factoren. Nu gaat het over het welbevinden van mensen, gezond eten, genoeg bewegen, je goed voelen. Als je me nu zou vragen, ontwikkel een concept waarbij mensen gestimuleerd worden tot kennisdeling over te gaan, dan is het wel dat. Een plek creëren waar mensen willen zijn en niet een plek waarbij ze het liefst zo snel mogelijk weer naar buiten lopen.”

LAB-spaces

Ben van Berkel, architect en oprichter van UNStudio

“Als wij het over innovatie hebben dan kijken we naar fysieke, mentale en sociale gezondheid, naar de combinatie van die drie. Het creëren van gezonde werkomgevingen is heel belangrijk: Omgevingen die mensen een ‘up-lift’ geven. Ik denk aan lab-spaces, kleine arena’s, kleine ‘camp-fires’, waar mensen durven en mogen experimenteren, waar ze vrijuit kunnen brainstormen over wat te vernieuwen. Een informele plek, waarbij je denkt: hé, dit is anders dan een productieplek. Maak van een omgeving ook geen gimmick, een soort Disneyland of speeltuin, een afleiding die zo schreeuwerig is dat het afstoot. Het moet vriendelijk en integer zijn.

Je moet wel variatie bieden, zoals diverse mogelijkheden van werken. Regelmatig staand werken maakt je energieker. Ik doe geen projectvergadering meer zittend, staand zijn we krasser, scherper.”

Een creatief verzamelkantoor

UCO Utrecht Community voor Ondernemerschap - in duurzaamheid. De architecten Mirjam Schmull en Merel Stolker aan het woord.

“We wilden een fijne sfeer creëren, waar je wordt gestimuleerd om samen te werken, waar ruimte is om ruim te denken, om te experimenteren, om nieuwe inzichten op te doen.

We hebben gezorgd voor openheid, levendigheid en diversiteit. Dat betekende maximale werkplekbezetting en een diversiteit aan bedrijven van elk maximaal 25 man groot, zodat iedereen wordt gehoord. We wilden een community met een brede scope aan kwaliteiten en kennis, zodat we samen als één organisatie uiteenlopende vraagstukken op het gebied van duurzaamheid kunnen oppakken.

De verschillende functies – bellen, vergaderen, werken, socializen- hebben we bewust van elkaar gescheiden gehouden zodat er op het plein rustig kan worden gewerkt. En toch sta je continu in verbinding met elkaar, zonder dat je je bekeken voelt. Overal zijn zichtlijnen -via ramen- naar het centrale plein. En uiteraard stond bij de inrichting duurzaamheid centraal: alle interieurelementen zijn gifvrij, flexibel inzetbaar, demontabel en te recyclen. De inrichting is hierdoor eenvoudig te veranderen, wat ruimte biedt voor verandering, voor nieuwe initiatieven, voor uiteenlopende activiteiten.”

StudioVIX verricht veel onderzoek over de invloed van interieurontwerp op mensen, organisaties en maatschappij en visa versa, samen met kennispartijen. Hierover schrijven we, geven we advies en de verworven kennis gebruiken we in onze  interieur- en productontwerpen.

Bekijk onze tips & tools: Hoe creativiteit te stimuleren vanuit een goed interieurontwerp?Advies over of een ontwerp voor een innovatie lab _ een interieur die de creativiteit stimuleert, mail onsHet hele artikel opvragen

Sociaal Interieur

Het hybride kantoor

de plek waar het sociaal kapitaal wordt gevormd

Vergroot het sociaal kapitaal van jouw kantoor. Breng het ruimtelijk tot bloei. Verbind, boei en vitaliseer het meest waardevolle van jouw organisatie -de mensen die het maken – door een doordacht interieurontwerp.

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Het kantoor
als 'place to be'

Is jouw kantoor een plek waar mensen graag willen zijn? Een plek waar je trots op bent, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en waar je het gevoel hebt dat je samen aan iets van betekenis werkt? Een plek waar je kennis deelt en nieuwe inzichten op doet?

Doe de Social Capital Scan

Maar hoe werkt de #social_capital_scan?

Op basis van jaren onderzoek en praktische ervaring met kantoorontwerp, verbouw, inrichting en interactieve sessies met eindgebruikers hebben wij; Kitty de Groot en Edith Winkler, de #social_capital_scan ontwikkeld vanuit een persoonlijke, verbeeldende en oplossingsgerichte aanpak. Aan de hand van één of meer interactieve sessies en meer dan 50 onderzochte scanpunten, bieden we perspectief op hoe uw (hybride)kantoor eruit kan zien en wat zij teweeg kan brengen.

Wat levert de #social_capital_scan op?

Aanbevelingen & voorstellen voor uw (hybride) kantoor, in tekst en beeld, hoe u het social capital van uw organisatie of bedrijf optimaal kunt faciliteren.

Wie zijn wij?Hoe gaan we te werk?
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie

Wat is social capital?

Het sociaal kapitaal

“Social capital is a set of shared values that allows individuals to work together in a group to effectively achieve a common purpose. In business, social capital can contribute to a company’s success by building a sense of shared values and mutual respect” (Kenton NYU 2021)

Er zijn vele definities van het sociaal kapitaal te vinden.

De overeenkomst is dat ze altijd betrekking hebben op samenwerking in netwerkverband aan een gemeenschappelijk doel, binnen een beleving van gedeelde waarden, onderling vertrouwen en respect.

Als je dit beschouwt in relatie tot de werkomgeving dan rijst de vraag: op welke wijze wordt het social capital door uw werkomgeving ondersteund? Hoe levert het kantoor een bijdrage aan het verbinden van mensen, het faciliteren van samenwerking en informele ontmoetingen? Maar ook; in hoeverre is het kantoor een afspiegeling van het verhaal, de bedrijfscultuur, de shared values van uw organisatie? En in relatie tot hybride werken: hoe hou je iedereen aangesloten?

Samengevat:

Werkt de werkomgeving, het kantoor, het interieur mee of tegen?

Hoe gaan wij te werk?

De meeste duurzaamheidscans & tools doen uitspraken op basis van meetbare grootheden (databased) en bieden weinig tot geen concrete aanknopingspunten op het vlak van het sociaal kapitaal en de fysieke werkomgeving. Onze werkwijze begint juist bij de menselijke maat, bij jou, jouw organisatie, de beleving bij jullie op de werkvloer. Onze aanpak kenmerkt zich door een waarde gerichte aanpak (human centered & valuebased) die de klant, jou en jullie verhaal centraal stelt.

Wij maken dit heel concreet met ruimtelijke voorstellen; hoe ziet jullie werkomgeving er dan uit? Meer weten of onderzoeken wat we voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij?

Bio Kitty: Product & interieur-designer en eigenaar van STudioVIX. Haar interesse ligt in de creatie van positieve interacties tussen ontwerp en gebruikers. Zij is auteur van het boek Nieuwe Werkvormen, docent bij de Office Academy en al meer dan 15 jaar schrijft zij voor het projectinrichtingsvakblad Inside Information. Vele bedrijven heeft zij geadviseerd over en voorzien van een ontwerp voor hun kantoor. Hoe zet je je kantoor in als strategisch bedrijfsmiddel waar mensen zich thuis voelen en trots op zijn.

Referentie projecten bekijken
M: 06-81142077 / info@studiovix.nl

Bio Edith: Architect en eigenaar van W-Architectuurstudio. Ze heeft een achtergrond in architectuur, beeldende kunst en coaching. Daaruit is haar huidige werkwijze ontstaan waar zowel analytisch en conceptueel denken als de mens en ruimtelijke beleving centraal staan. Op basis van interactieve sessies met de eindgebruiker, ontstaan werkomgevingen die naadloos aansluiten bij het verhaal van de organisatie. Afhankelijk van de opgave wordt er interdisciplinair samengewerkt met een social designer, grafisch ontwerper, groen architect of productontwerper.

> Referentie projecten bekijken
M: 06-50266035 | info@w-architectuurstudio.nl


Meer lezen over het Sociaal Kapitaal & Het Interieur

Het sociaal kapitaal versterken

De functie van het kantoor zal veranderen. Het wordt een plek waar gewerkt wordt aan het sociaal kapitaal, waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. Een plek waar je momenten van samen zijn beleefd– teamsessies, wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het?' Een plek waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega's en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen. Een plek, een organisatie-huis, waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je de doelen beleefd waaraan je werkt, waar ze meer waarden krijgen dan een marketing verhaal op powerpoint slides.

Read More

Onze (Post-)COVID werkomgeving

‘We zijn groepsdieren. We hebben wezenlijk persoonlijk contact nodig om onze voorraad oxytocine aan te vullen. We zijn moe van de technologie. Thuis vervaagt het gevoel voor dat geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils ). ‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Flexwerken wordt een feit. ‘Er zullen werk-hubs en werk-koffiebars overal in de stedelijke omgeving ontstaan (architect Stefano Boeri). ‘Er zal veel aandacht worden geschonken aan de zintuigelijke beleving, elke plek krijgt een specifieke gevoelswaarde thuis en op kantoor’ (Interieurarchitect Ilse Crawford). ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer. De aandacht zal meer gaan naar het sociaal kapitaal’ (CBRE, McKinsey).

Read More

Innovatie, hoe stimuleer je dat?

Hoe krijg je mensen intrinsiek gemotiveerd om continu te vernieuwen, om samen complexe puzzels op te lossen? "Creëer een betekenisvolle werkomgeving, laat zien dat het werk zinvol is en impact heeft. Toon waarvoor en voor wie je werkt, toon werkresultaten en zorg dat mensen zich hierin herkennen. Het oplossen van complexe problemen vraagt om volhardendheid en motivatie. Daartoe moeten mensen zich mentaal en fysiek goed voelen. Ontwikkel een omgeving waar aandacht is voor het welbevinden van mensen en waar kennisdeling wordt gestimuleerd."

Read More