Kantoor-inrichting-studioVIX-interieurontwerp-en-advies

Hoe zou een kind het kantoor inrichten?

Kantoorinterieurontwerp-inrichting-studioVIX
kantoorinrichting-VIXinterieur

Van Leerlandschap naar kantoorinrichting

Vernieuwingen komen vaak vanuit een andere sector, daarom is het interessant om vanuit een ander perspectief te kijken naar het kantoorlandschap. Wat kan de kantoorinrichting leren vanuit het onderwijs?

Nieuwe inzichten in hoe kinderen leren hebben het schoollandschap doen veranderen; waar het kantoorlandschap weer van leren kan. Zeker in het huidige klimaat, waarin we gedwongen worden om ons continue aan te passen aan een veranderende omgeving, om ons leven lang te leren.

Hoe zou een kind het kantoor inrichten?
Een kind interacteert met zijn omgeving intuïtief. Vanuit nieuwsgierigheid verkent hij zijn omgeving en komt hij tot nieuwe inzichten. Al zijn zintuigen zet hij in om zijn omgeving te leren begrijpen en vast te stellen welke plek voor welke activiteit het beste voor hem aanvoelt.

Een gevarieerd leerlandschap

Een diversiteit aan leer- en werk-activiteiten worden in het leerlandschap op een heel klein oppervlak optimaal ondersteund. Het meubilair is verplaatsbaar en voor meerdere doeleinden specifiek te maken. Het vaste zitten in één klaslokaal maakt plaats voor leren en werken op wisselende plekken in wisselende projectgroepen. Het leerlandschap is gevarieerd en reliëfrijk: laag-hoog zitjes, zit/statafels, hard-zacht meubilair, ronde en vierkante tafels, op en af te bouwen podiums… Zo kan het kind zijn ideale leeromgeving opzoeken. Deze verscheidenheid zorgt er tevens voor dat het kind steeds weer vanuit een ander perspectief, vanuit een andere gevoel de lesstof tot zich neemt. Door anders naar de dingen te kijken leer je weer andere dingen. Een ronde tafel zorgt voor een andere mindset dan een vierkante en draagt bij aan een andere groepsdynamiek en een andere dialoog aan tafel.

Kantoorinterieur-inrichting-studioVIX

Een dynamisch interieur

Lang stilzitten is gezond noch effectief. Even van positie veranderen, lopen, fietsen, stimuleert het anders denken, het anders kijken, het verfrist, activeert onze bloed- en zuurstofcirculatie en het zet aan tot doen. Het bewegend leren is dan ook populair. Vanuit een actieve houding kennis halen en er mee spelen, in het lokaal, elders in het gebouw en steeds vaker ook buiten. Beweging is goed voor de ontwikkeling van het kind. De één heeft het ook meer nodig dan de ander om zich prettig te voelen. Ieder kind is anders en kent andere talenten. Een gevarieerd leerlandschap biedt ontwikkelingsmogelijkheden in de breedte aan.

 

Zien doet ondernemen

Het huidige leerlandschap is hokkig noch overvol. Het is een open landschap met een heldere lay-out en goede zichtlijnen. Structuur en overzicht biedt leerlingen rust, een gevoel van veiligheid en controle waarbinnen ze zichzelf kunnen ontplooien. Het moedigt ze aan om op ontdekking te gaan en te experimenteren.
Goede zicht- en looplijnen zorgen bovendien voor verbinding tussen leerlingen en projectgroepen. Door elkaar te observeren leren ze van elkaar in de context. Ze zien hoe de één op de ander reageert. Zichtlijnen naar anderen doen leerlingen bewegen; het zet ze aan naar elkaar toe te lopen, een vraag te stellen of te kijken hoe een ander het doet.

Het onderwijsmeubilair wordt steeds mobieler en multi-functioneler. Het laat zich makkelijk verplaatsen, in positie en functie veranderen. Binnen een beperkt oppervlak kunnen zo vele verschillende leer- en werkopstellingen worden gerealiseerd om in te kunnen spelen op wisselende behoeften: wisselende leerprogramma’s, projectthema’s, groepsgrootten en eigen initiatieven. Het biedt docent en leerling de mogelijkheid om de omgeving zich eigen te maken. Het stimuleert zo ondernemerschap, creativiteit, een thuisgevoel en geeft gehoor aan een grote diversiteit aan persoonlijke voorkeuren en talenten.

kantoorinrichting-voor-de-interactie
Kantoor-inrichting-studioVIX-interieurontwerp-en-advies

Expositie ruimte

In plaats van alles steriel te houden en weg te stoppen achter kastdeuren, wordt in het onderwijs van nu juist het zichtbaar hebben van lesmateriaal en lesresultaten geprefereerd, want zien is doen en inspireert.

Werk laten zien zorgt voor trots. Het geeft een gevoel van ‘O, ik en mijn werk doen er toe’. Een helder expo kader -prikborden, stellingkasten, magneet (white)borden- zorgt voor rust en orde, opdat niet alles wordt volgehangen. Het delen van werk zorgt voor perspectief verruiming; hoe kijkt een ander naar het werk: ‘Zie ik hetzelfde als mijn maatje?  Waarom kijkt hij er anders naar? ’ Zo ontdek je weer nieuwe dingen. Het wekt nieuwsgierigheid op; het startpunt voor leren.

Agile teams op kantoor hangen ook graag hun planningen, doelen, bevindingen en inspiratie op in de ruimte waar ze werken. Het team overzicht, focus en trots. Het maakt dat activiteiten en doelen zichtbaar voor iedereen. Niet onbelangrijk in een digitale wereld waarin ongelooflijk veel kennis wordt gegenereerd en we vaak niet weten waar de ander mee bezig is of waar ons werk aan bijdraagt. Het manifesteren zorgt voor teamspirit. De vrijheid hebben om dingen op te hangen en de ruimte aan te passen geeft ruimte aan creativiteit.

Ons ruimtelijk brein

Een ander inzicht over de school, het leslokaal en het kantoor als locatie die onze brein in de context zet:
Van oudsher zijn wij gewend om in kantoren te werken en in woonomgevingen te ontspannen. We koppelen in ons brein bepaalde activiteiten aan bepaalde ruimtes en het vraagt flexibiliteit wanneer deze contexten gemixt worden. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om stof die je in een bepaald leslokaal geleerd hebt, getoetst te krijgen in een gymzaal waar je normaal gymt, maar weet je ook opeens niet meer hoe je moet surfen wanneer je in de wilde zee ligt als je 10 minuten daarvoor de instructies op het droge strandzand hebt gekregen. Bepaalde omgevingen roepen bepaald gedrag op. Zo is het hetzelfde wanneer je vanuit huis een Zoom-meeting hebt met je collega terwijl je zoontje vanaf de gang hoort roepen en tieren. In de ene context ben je vader en in de andere ben je een collega. Dat mixen kost energie. Waarom houden we dat niet gescheiden zoals de ecologische psychologie dat heeft bedacht? _ Josephine Ent

Kantoorinrichting-en-schoolinrichting

Deze 'BLOG' is geschreven door:

Kitty-interieur-ontwerp

Kitty de Groot,

zij is een onderzoekende interieur- & product-ontwerper. Haar interesse ligt in de creatie van positieve interacties tussen ontwerp en gebruikers. Zij is auteur van het boek Nieuwe Werkvormen, docent bij de Office Academy en al meer dan 15 jaar schrijft zij voor het projectinrichtingsvakblad Inside Information. Vele bedrijven heeft zij geadviseerd in hun huisvestingsplannen en geholpen bij hun interieurontwerp.

“Als ik jou mag leren kennen dan kan ik jou verrassen met hoe ruimtelijke ontwerpen jou – jouw organisatie, collega’s, klanten..- kunnen laten groeien, in welzijn, vitaliteit en ambities.”

Josephine Ent houdt zich mij bezig met de knelpunten van de maatschappij. Zij verdiept zich in sociale- en ruimtelijke vraagstukken en het realiseren van ruimtes waar het welbevinden van de mens centraal staat en waar zij zich prettig voelen. Dit doe ze middels het inzetten en onderbouwen vanuit de omgevingspsychologie.

“Wat een omgeving met mensen kan doen vind ik fascinerend. Hoe het ons bewustzijn kan beïnvloeden, waarom je je ergens op je gemak voelt en hoe een ruimte ons tot bepaald gedrag kan zetten.”

NIEUWE WERK- & LEERVORMEN

StudioVIX heeft meerdere artikelen geschreven over het veranderende leerlandschap: hoe nieuwe inzichten in leren onze leeromgeving heeft doen veranderen. VIX doet al jaren onderzoek naar verschillende aspecten van interieurarchitectuur:  identiteit & cultuur, creativiteit & innovatie, hospitality, een gezond werkklimaat, duurzaamheid, het interieur als strategisch bedrijfsmiddel.

VIX interieur projecten
Boek nieuwe werkvormen over kantoorinrichting / kantoorhuisvesting

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Het sociaal kapitaal versterken

EEN WERKOMGEVING
DIE BINDT & BOEIT

waar we teamspirit voelen,
waar we van elkaar leren en samen aan iets bouwen,
waar we vol trots bezoekers tonen wie we zijn,
waar we ervaren waar het bedrijf voor staat en naar toe beweegt,

Een interieurontwerp waar het meest waardevolle, het sociaal kapitaal, van het bedrijf wordt versterkt!

kantoorinrichting gericht op identiteit, productiviteit en vitaliteit
Covid gevolgen op onze werkomgeving
De invloed van COVID op ons kantoor

Hybride werkomgeving

gericht op het sociaal kapitaal

Met regelmaat thuiswerken wordt steeds verder ingeburgerd, aangewakkerd door Corona (Leesman onderzoek +145K). De functie van het kantoor gaat veranderen. ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer en sterk gericht op het sociaal kapitaal, op de ontmoeting, de kennisuitwisseling en het creatieve proces’ (CBRE, McKinsey).

‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Thuis vervaagt het gevoel voor het geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils).

Onderzoeken tonen aan dat bij hybride werken 70% van de mensen eerder overweegt om naar kantoor te gaan als ze weten wie er zijn, waar ze kunnen gaan zitten en als er een goede lunch wordt geserveerd. Ze komen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te werken. Het kantoor is voor de medewerker het meest effectief als deze nabij directe collega’s, de project-teamleden kan werken.

‘Afhankelijk van onze activiteit zoeken we een plek met een specifieke gevoelswaarde, thuis, in de publieke zone of op kantoor. Er zal veel aandacht zijn voor de zintuigelijke beleving. Comfort is belangrijk, ons referentie kader is hoger komen te liggen zeker wat betreft akoestisch comfort.’ Meerdere recente onderzoeken geven aan dat een kwart van de medewerkers vindt dat er onvoldoende aandacht is voor welzijn. Een verzorgde en gezonde werkomgeving, waar de medewerker voelt dat er aandacht voor hem is, wordt de norm.

> Lees meer
over het onderzoek na de effecten van COVID op de werkomgeving, dat we verrichte voor Inside Information / de Office Academy – waarvoor we vele experts interviewden, seminars & congressen bijwoonden, whitepapers & onderzoeksrapporten lazen.

VERGROOT HET SOCIAAL KAPITAAL

We zijn energieker, meer empathisch, meer sociaal naar elkaar bij fysieke intermenselijke contacten. Onze lichaamstaal, de context waarin we ons bevinden dragen voor een heel groot gedeelte bij aan de begripsvorming: wat er precies wordt bedoeld. Neurowetenschappelijk onderzoek tonen aan dat onze hersenchemie in menselijke interacties verschilt van die in louter transactionele ontmoetingen, digitale interacties. Onze begripsvorming hangt mede af van de omgeving waarin signalen worden ontvangen. Vele studies hebben al lang geleden aangetoond dat frequente in-person interacties leiden tot betrokkenheid, steun, en samenwerking tussen mensen in teams.

Het is daarom dat het kantoor van groot belang is voor de organisatiecultuur en de samenwerking ondersteunt.

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Fysieke ontmoetingen

De fysieke interactie helpt ons om de stemming en persoonlijkheid van anderen te interpreteren, waardoor het makkelijker wordt om relaties op te bouwen en te verstevigen. Wat de psychiater Edward Hallowell een menselijk moment noemt: een persoonlijke ontmoeting die ruimte biedt voor empathie, emotionele verbondenheid en non-verbale signalen ter aanvulling van wat er daadwerkelijk wordt gezegd. Bij de beperkte lichaamstaal die bij videoconferenties beschikbaar is ligt misinterpretatie op de loer en is het moeilijk om een band te smeden.

Het kantoor als werkomgeving draagt bij aan de intellectuele ontwikkeling van een organisatie. De wijze waarop de organisatie als gemeenschap problemen oplost, waarop zij marktbehoeften beantwoordt, waarop zij anders inspeelt op grote mega trends versus haar concurrenten.
&
Wist u dat 70% van leren op de werkplek informeel gebeurt: luisteren naar verhalen, observeren, korte onderlinge afstemmingen (Havard_J.Pfeffer, R. Sutton).  Vraag het nieuwe werknemers, ze zullen zeggen dat ze vooral geleerd hebben van de interactie met en het observeren van collega’s.

BOEI & GEEF BETEKENIS

Bied een kantoor waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega’s en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen.

Een kantoor waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en naar toe koers.  Onderzoek van de Erasmus Universiteit tonen aan dat prestaties verhogen en verzuim verlaagd als medewerkers ervaren en weten waar de organisatie naar toe wil bewegen.

> Bekijk onze interieurprojecten waarin de identiteit en de ambities ruimtelijk vorm krijgen.

Interieur-architectuur ontwerp politie Middelburg
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

MAAK 'T VERSCHIL

Organisaties waar 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week op kantoor willen werken, scoren bovengemiddeld op de volgende kantooromgevingsaspecten:

  • Ondersteuning van creatief denken +20.6, informele ongeplande overleggen  +20.3, ontspanning en pauze nemen  +20.1; een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5; informele werkzones/ break-out zones +32; Atrium-gemeenschappelijke zones +31; een omgeving waar men trots op is +27,8; een aangename-plezierige omgeving +19, een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%. (Leesman 145K onderzoek, 2021)

Van kantoor naar clubhuis

“Het kantoor zal een soort clubhuis functie krijgen waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. “ (Quote A. Sibma Manager Facility Services bij ING, in Facility & Workplace onderzoeksrapport TwijnstraGudde )

Geef meer betekenis aan de momenten van samen zijn – wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het’ …. Maak er rituelen van die specifieke organisatiewaarden en betekenis krijgen. Veranker de rituelen, geef ze symbolen, een ruimtelijke beleving die goed voelt. Onderzoeken tonen aan dat het hebben van rituelen bijdraagt aan het succes van teams. Momenten die

> De kracht van rituelen op de sociale cohesie en welbevinden.

Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

De kracht van rituelen

op de sociale cohesie en welbevinden

Maak de momenten van samen zijn op kantoor van betekenis. Vooral die momenten die je thuis niet kan ervaren: De sociale momenten met collega’s, partners en klanten. De informele koffie- en lunchmomenten. De sfeer van het werken aan een gezamenlijk doel. Het gevoel van deel uit te maken van een groter geheel. Het leren van elkaar. De momentjes van samen iets vieren.
Hoe zintuigelijk aangenamer deze momenten zijn en hoe aantrekkelijker de plek is waar ze plaatsvinden, hoe fijner de herinnering hieraan. Maak van sociale interacties waardevolle rituelen.

Rituelen zijn regelmatig terugkerende activiteiten die een zekere energieke waarde hebben met een zekere set van zintuigelijke symbolen (voedsel, aankleding, locatie, geluid). Hierin verschillen rituelen van routines. Door aan een routine een zekere gevoelswaarde toe te voegen, krijgen ze meer betekenis voor jou en de groep. Als designers zijn we goed in het vormgeven van zintuigelijk ervaringen.

Interieurontwerp

van betekenis

wilt u

  • uw strategie en identiteit ruimtelijk tot leven brengen,
  • sociale cohesie en kennisuitwisseling vergroten,
  • bedrijfsprocessen effectiever ondersteunen met een activiteit geboden werkomgeving
  • vitaliteit, gezondheid bevorderen
    we geven u graag advies en vertalen uw wensen naar een ruimtelijk ontwerp van meerwaarde

Kantoor-interieur-design-identiteitsbeleving
Kantoorinterieur die mensen verbindt en inspireert
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie

Een flex whiteboard voor flexwerken thuis en op kantoor

Onze (Post-)COVID werkomgeving

Onze Post-COVID werkomgeving

Welke impact heeft COVID-19 op ons toekomstig architectonisch werk-woonlandschap en op de kantoormeubel- en inrichtingsbranche? We vatten samen vele bevindingen en visies van expert en onderzoeksrapporten.

Artikel uit het interieurdesign vakblad Inside Information 2021

Auteur: Kitty de Groot, design strateeg, journalist en partner van StudioVIX

Technologie moe

Nu de corona-situatie langer aanhoudt wordt het kantoorleven nostalgie; we missen onze collega’s, de onderonsjes, het samenwerken aan een groter geheel. “Mensen zijn groepsdieren. We hebben elkaar nodig voor ons zelfvertrouwen, om ons goed te voelen, om de juiste breinstofjes aan te maken”, zegt Hidde de Vries van The Recharge Company. “Wezenlijk persoonlijk contact is de enige manier om onze voorraad oxytocine, het hormoon dat vrijkomt als mensen zich verbonden voelen met elkaar, aan te vullen. We zijn moe van de technologie die ons moet helpen om op afstand te doen wat we het liefst in persoon doen. We willen meer dan een oppervlakkig online contact. Sommige mensen die maandenlang alleen thuiswerken ervaren gevoelens van vervreemding. Ze weten dat hun werk een klein onderdeel vormt van een geheel, maar hun gevoel voor dat geheel vervaagt – zoals bij arbeiders aan de lopende band zei Karl Max ooit” aldus GZ-psycholoog Leon van Skils (1). We krijgen er nieuwe gezondheidsklachten bij zoals vermoeidheid, stress, concentratieproblemen.

Waar is de spirit?

“Kantoor is voor veel menen een ‘discipline-ruimte’, een plek die ze nodig hebben om productief te zijn, waar ze in hun werkcontext zitten, die ze aanzet tot werken. Thuis liggen er vele verleidingen op de loer, zoals een wasje. Op kantoor voel je de spirit-  samen werken we naar een doel toe- daar ervaar je verbondenheid. Daar beleef je waar de organisatie voor staat, waar je trots op kan zijn dat je daaraan bijdraagt” , aldus onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald.

Creativiteit, leren van anderen, hoe dan?

Leesman ondervroeg ruim 145.000 werknemers naar hun thuiswerk ervaringen. ‘In de thuissituatie kan je goed geconcentreerd werken, goed stukken tekst doornemen en beter een telefoon-, video- en privégesprek voeren. Daartegenover staat dat de kantooromgeving beter geschikt is om te leren van anderen, voor de informele sociale interactie en voor het ontvangen van klanten en bezoekers. 34 % meldt dat het ‘Leren van anderen’ thuis niet wordt ondersteund en nog eens 29 % beweert niet in staat te zijn om thuis samen aan creatief werk te werken. Vrijwel 100% geeft aan dat het kantoor beter geschikt is voor het ontvangen van klanten en bezoekers.

Het sociaal kapitaal

CBRE schrijft in hun whitepaper – Hybride werkvormen- hoe belangrijk het kantoor is voor het sociaal kapitaal. Dat cruciale projecten die vergaande samenwerking vereisen, nu in een light-versie worden afgerond of worden uitgesteld tot het post-coronatijdperk.

Inzichten uit de Leesmans thuiswerkstudie tonen aan dat 35 % van de thuiswerkers zich niet verbonden voelt met hun organisatie wanneer ze thuis werken en nog eens 31 % voelt zich niet verbonden met hun collega’s.

stijlvolle flip-over voor de leukste sociale interactie

Toekomst visies

“We zullen huizen bouwen met de gedachte dat er ook gewerkt zal worden. Er zullen werk-hubs overal in de stedelijke omgeving gaan ontstaan, in parken, in de winkelstraat en in vele andere openbare plekken. Door de beperkte vrije ruimte in de steden en de behoefte om de drukte, de stress te ontsnappen zullen daken met groen beplant worden en voorzien worden van werkplekken”, is de visie van architect Stefano Boeri.

We krijgen publieke, semipublieke en privé koffiebar-werkplekken die het koffie ritueel op kantoor gaan vervangen, puur omdat we behoefte hebben aan ontspanning en sociale contacten.

“Er zal steeds meer aandacht worden geschonken aan de zintuigelijke beleving, per activiteit zal een ander gevoel, een ander energieniveau worden opgeroepen, thuis en op kantoor. De natuur neemt een belangrijkere rol in in de interieuromgeving. Het is de natuur die al onze zintuigen aanzet, die ons het besef van leven geeft in een digitaal tijdperk. Flexibel inzetbare meubels met meerdere functies er zullen meer komen”, is de verwachting van interieurarchitect Ilse Crawford.

“De inrichting van kantoren zal meer flexibel en dynamisch worden. Het toekomsttraject van kantoren is niet te voorspellen. Kantoren gaan continu veranderen”, voorspelt Rosie Haslem- directeur van Spacelab

Innovatie LABs

“De aandacht gaat meer naar innovatie labs, plekken waar (scrum) teams samen komen, waar samen wordt gewerkt. Kantoren zullen minder een plek zijn voor routine werk, maar meer een hospitality plek voor leren, voor samenwerken, voor creatieve activiteiten”, zegt Jeremy Myerson – Directeur Worktech Academy & Royal college of art in London.

McKinsey schrijft in het artikel ‘Reimagining the office and work life after COVID-19’ dat kantoren vooral uit interactie ondersteunende werkomgevingen gaan bestaan waar men op een manier kan samenwerken die online niet mogelijk is. Zij stellen zelfs de vraag of niet 80% van het kantooroppervlak sociaal interactieve activiteiten zou moeten ondersteunen.

Kantoorinrichting-interieurontwerp-beleving-clubhuis
Kantoor als ontmoetingsplaats - een interieurontwerp op maat

Een gevarieerd landschap

Deignan, directeur kantoormeubel diensten bij CBRE:  “De grootste focus zal komen te liggen op samenwerkingsconcepten. Plekken waar mensen fysiek samenkomen om te overleggen, innovatieve ideeën uit te wisselen, crises op te lossen, wederzijdse belangstelling te tonen, verhalen te vertellen en hun gedeelde waarden te toetsen. Maar daar zijn ze niet de gehele dag mee bezig.”

Uit het onderzoek van Leesman is gebleken dat werknemers die meer activiteiten op het werk doen, de verscheidenheid aan werkruimte nu missen en meer gefrustreerd zijn over de eendimensionale aard van de thuisomgeving. Het van plek veranderen zorgt er voor dat je vanuit een andere hoek naar de dingen kijkt wat weer goed is om tot nieuwe inzichten te komen.

Aspiratie & creativiteit

Architect Itai Palti Itai: “Bedrijven zullen moeten inspelen op aspiratie en creativiteit. ‘Motivatie vraagt om een betekenisvol doel waar je aan bij wil dragen. Het kantoor moet een plek zijn waar je de cultuur ervaart, waar je samen aan een doel werkt waar je trots op bent. Je wil weten waar het bedrijf voor staat, dat vraagt om het symboliseren van aspiraties.”

je kantoor inrichten als clubhuis
Een interieurontwerp voor uw kantoor met een thuisgevoel

Het kantoor van morgen

Het flexwerken wordt een feit, we hebben het massaal getest, we zijn er aan gewend geraakt en volgens Leesmans thuiswerkstudie (> 145.000 werknemers) scoort het thuiswerken niet slechter dan werken op kantoor. De meerderheid geeft aan zo’n twee dagen per week thuis te blijven werken na Corona. Een vaste plek op kantoor is dan niet meer vanzelfsprekend.
Akoestiek wordt nog veel belangrijker, dit is men van thuis gewend en de toename in onderlinge afstemmingen en video-gesprekken op de werkvloer zal een rol gaan spelen.
Een gevarieerd activiteit-ondersteunend landschap zal verder ingeburgerd raken in de kantoren, waarbij de interactie, de creativiteit ondersteunende ruimten zullen domineren. Innovatielabs waar de interactie centraal staat zullen hun plek veroveren, sommigen zullen puur analoog gericht zijn.

Wat scoort goed?

Interessant is om te kijken naar kantoren die goed scoren op de Leesmans index, waarvan 90% van de werknemers voltijds dan wel 4 dagen per week terug wil naar kantoor. Zij scoren relatief ten opzichte van andere kantoren goed in de aspecten:
– ondersteuning van creatief denken +20.6,
– informele ongeplande overleggen  +20.3,
– ontspanning en pauze nemen  +20.1;
– een gevarieerd landschap met verschillende type werkomgevingen  +33.5;
– informele werkzones/ break-out zones +32;
– Atrium-gemeenschappelijke zones +31;
– een omgeving waar men trots op is +27,8;
– een aangename-plezierige omgeving +19,
– een werkomgeving waar ik productief kan zijn +17%

StudioVIX verricht veel onderzoek over de invloed van interieurontwerp op mensen, organisaties en maatschappij en visa versa, samen met kennispartijen. Hierover schrijven we, geven we advies en de verworven kennis gebruiken we in onze  interieur- en productontwerpen.

Een interieurbeleving gericht op het sociaal kapitaal? Lees verder
Via deze link kan u het hele artikel opvragen?

Sociaal Interieur

Het sociaal kapitaalkrachtige kantoor

gaat verder dan het hybride kantoor

Vergroot het sociaal kapitaal van jouw kantoor. Breng het ruimtelijk tot bloei. Verbind, boei en vitaliseer het meest waardevolle van jouw organisatie -de mensen die het maken – door een doordacht interieurontwerp.

Biophilic interieurontwerp om de natuur het kantoor in te brengen

Het kantoor
als 'place to be'

Is jouw kantoor een plek waar mensen graag willen zijn? Een plek waar je trots op bent, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en waar je het gevoel hebt dat je samen aan iets van betekenis werkt? Een plek waar je kennis deelt en nieuwe inzichten op doet?

Doe de Social Capital Scan

Maar hoe werkt de #social_capital_scan?

Op basis van jaren onderzoek en praktische ervaring met kantoorontwerp, verbouw, inrichting en interactieve sessies met eindgebruikers hebben wij; Kitty de Groot en Edith Winkler, de #social_capital_scan ontwikkeld vanuit een persoonlijke, verbeeldende en oplossingsgerichte aanpak. Aan de hand van één of meer interactieve sessies en meer dan 50 onderzochte scanpunten, bieden we perspectief op hoe uw (hybride)kantoor eruit kan zien en wat zij teweeg kan brengen.

Wat levert de #social_capital_scan op?

Aanbevelingen & voorstellen voor uw (hybride) kantoor, in tekst en beeld, hoe u het social capital van uw organisatie of bedrijf optimaal kunt faciliteren.

Wie zijn wij?Hoe gaan we te werk?
Je kantoor inrichten gericht op sociale interactie

Wat is sociaal kapitaal?

Het sociaal kapitaal

“Social capital is a set of shared values that allows individuals to work together in a group to effectively achieve a common purpose. In business, social capital can contribute to a company’s success by building a sense of shared values and mutual respect” (Kenton NYU 2021)

Er zijn vele definities van het sociaal kapitaal te vinden.

De overeenkomst is dat ze altijd betrekking hebben op samenwerking in netwerkverband aan een gemeenschappelijk doel, binnen een beleving van gedeelde waarden, onderling vertrouwen en respect.

Als je dit beschouwt in relatie tot de werkomgeving dan rijst de vraag: op welke wijze wordt het social capital door uw werkomgeving ondersteund? Hoe levert het kantoor een bijdrage aan het verbinden van mensen, het faciliteren van samenwerking en informele ontmoetingen? Maar ook; in hoeverre is het kantoor een afspiegeling van het verhaal, de bedrijfscultuur, de shared values van uw organisatie? En in relatie tot hybride werken: hoe hou je iedereen aangesloten?

Samengevat:

Werkt de werkomgeving, het kantoor, het interieur mee of tegen?

Hoe gaan wij te werk?

De meeste duurzaamheidscans & tools doen uitspraken op basis van meetbare grootheden (databased) en bieden weinig tot geen concrete aanknopingspunten op het vlak van het sociaal kapitaal en de fysieke werkomgeving. Onze werkwijze begint juist bij de menselijke maat, bij jou, jouw organisatie, de beleving bij jullie op de werkvloer. Onze aanpak kenmerkt zich door een waarde gerichte aanpak (human centered & valuebased) die de klant, jou en jullie verhaal centraal stelt.

Wij maken dit heel concreet met ruimtelijke voorstellen; hoe ziet jullie werkomgeving er dan uit? Meer weten of onderzoeken wat we voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij?

Bio Kitty: Product & interieur-designer en eigenaar van STudioVIX. Haar interesse ligt in de creatie van positieve interacties tussen ontwerp en gebruikers. Zij is auteur van het boek Nieuwe Werkvormen, docent bij de Office Academy en al meer dan 15 jaar schrijft zij voor het projectinrichtingsvakblad Inside Information. Vele bedrijven heeft zij geadviseerd over en voorzien van een ontwerp voor hun kantoor. Hoe zet je je kantoor in als strategisch bedrijfsmiddel waar mensen zich thuis voelen en trots op zijn.

Referentie projecten bekijken
M: 06-81142077 / info@studiovix.nl

Bio Edith: Architect en eigenaar van W-Architectuurstudio. Ze heeft een achtergrond in architectuur, beeldende kunst en coaching. Daaruit is haar huidige werkwijze ontstaan waar zowel analytisch en conceptueel denken als de mens en ruimtelijke beleving centraal staan. Op basis van interactieve sessies met de eindgebruiker, ontstaan werkomgevingen die naadloos aansluiten bij het verhaal van de organisatie. Afhankelijk van de opgave wordt er interdisciplinair samengewerkt met een social designer, grafisch ontwerper, groen architect of productontwerper.

> Referentie projecten bekijken
M: 06-50266035 | info@w-architectuurstudio.nl


Meer lezen over het Sociaal Kapitaal & Het Interieur

Het sociaal kapitaal versterken

De functie van het kantoor zal veranderen. Het wordt een plek waar gewerkt wordt aan het sociaal kapitaal, waar je komt om te ontmoeten. Waar je creatief kunt zijn, kunt opladen en jezelf kunt ontwikkelen. Een plek waar je momenten van samen zijn beleefd– teamsessies, wekelijkse planningen, koffie momenten, de maandelijkse rapportage ‘hoe doen we het?' Een plek waar mensen trots op zijn, waar ze voelen waar de organisatie voor staat, waar ze samen met collega's en partners verhalen beleven en verhalen van betekenis opbouwen. Een plek, een organisatie-huis, waarin de bedrijfsstrategie tot leven komt, waar je de doelen beleefd waaraan je werkt, waar ze meer waarden krijgen dan een marketing verhaal op powerpoint slides.

Read More

Onze (Post-)COVID werkomgeving

‘We zijn groepsdieren. We hebben wezenlijk persoonlijk contact nodig om onze voorraad oxytocine aan te vullen. We zijn moe van de technologie. Thuis vervaagt het gevoel voor dat geheel; voor het bedrijf, voor collega’s, voor waar je het voor doen’ (GZ-psycholoog Leon van Skils ). ‘Op kantoor ervaar je verbondenheid, daar leer je van anderen, daar werk je samen naar een doel toe’ (Onderzoekspsycholoog Stephan Grünewald). Flexwerken wordt een feit. ‘Er zullen werk-hubs en werk-koffiebars overal in de stedelijke omgeving ontstaan (architect Stefano Boeri). ‘Er zal veel aandacht worden geschonken aan de zintuigelijke beleving, elke plek krijgt een specifieke gevoelswaarde thuis en op kantoor’ (Interieurarchitect Ilse Crawford). ‘De inrichting van kantoren wordt flexibeler en dynamischer. De aandacht zal meer gaan naar het sociaal kapitaal’ (CBRE, McKinsey).

Read More

Sociaal Interieur

Doe de Social Capital Scan! Is jouw kantoor een plek waar mensen graag willen zijn? Een plek waar je trots op bent, waar je ervaart waar het bedrijf voor staat en waar je het gevoel hebt dat je samen aan iets van betekenis werkt? Een plek waar je kennis deelt en op nieuwe inzichten komt? Op basis van jaren onderzoek en praktische ervaring met kantoorontwerp, verbouw, inrichting en interactieve sessies met eindgebruikers hebben wij; Kitty de Groot en Edith Winkler, de #social_capital_scan ontwikkeld vanuit een persoonlijke, verbeeldende en oplossingsgerichte aanpak. Aan de hand van meer dan 50 onderzochte scanpunten, bieden we perspectief op hoe uw (hybride)kantoor eruit kan zien en wat zij teweeg kan brengen.

Read More